NĀC MĀCĪTIES VAI STUDĒT! - Alūksnes novads

NĀC MĀCĪTIES VAI STUDĒT!

Iegūsti darba tirgū pieprasītu un konkurētspējīgu profesiju, veido karjeru nozares vadošajos uzņēmumos!

Aicinām Tevi mācīties vai studēt pie mums, RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā, un apgūt nozīmīgas, darba tirgū pieprasītas profesijas!

Piedāvājam mācīties vai studēt par valsts budžeta līdzekļiem mūsdienīgā studiju vidē un izcili aprīkotās laboratorijās pie atsaucīgiem un profesionāliem mācībspēkiem, saņemt stipendiju mācību/studiju laikā, doties praksē vadošajos Latvijas un ārzemju uzņēmumos (Ersamus+).

 

Pēc 9.klases aicinām apgūt šādas kvalifikācijas:

  • Biotehnoloģija (kvalifikācija: Biotehnoloģisko procesu tehniķis)
  • Vide un ūdenssaimniecība (kvalifikācija: vides tehniķis)
  • Inženiermehānika (kvalifikācija: Rūpniecisko iekārtu mehāniķis (ar specializāciju: atslēdznieks))
  • Ķīmijas tehnoloģijas (kvalifikācija: Ķīmisko procesu tehniķis (ar specializāciju: Farmaceitisko procesu tehniķis vai parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis))

 

Ar mācību programmām vari iepazīties: https://otk.rtu.lv/macibu-programmas/

 

! Profesionālajā vidusskolā uzņemšana sāksies 19.jūnijā!

Ar uzņemšanas noteikumiem vari iepazīties mūsu mājas lapā: https://otk.rtu.lv/uznemsana-vidusskola/

 

Vairāk informācijas:
Tālrunis 26117749
E-pasta adreses: macibudala@otk.lv  vai vidusskola@otk.lv

 

Pēc 12.klases uzņemsim studentus šādās programmās:

  • Biotehnoloģija (kvalifikācija: Biotehnoloģisko procesu speciālists)
  • Vides aizsardzības tehnoloģija (kvalifikācija: Vides speciālists)
  • Pārtikas produktu kvalitātes kontrole (kvalifikācija: Pārtikas kvalitātes speciālists)

 

Ar studiju programmu saturu vari iepazīties: https://otk.rtu.lv/studiju-programmas/

 

! Uzņemšana īsā cikla profesionālajās augstākās izglītības programmās (uzņemšana ar vidējo izglītību) sāksies 30.jūnijā!

Ar uzņemšanas noteikumiem vari iepazīties mūsu mājas lapā: https://otk.rtu.lv/uznemsana-koledza/   

Vairāk informācijas:
Tālrunis 26117783
E-pasta adreses: koledza@otk.lv vai studijudala@otk.lv

Skip to content