Drošības apsvērumu dēļ tiek slēgts Saules tilts - Alūksnes novads

Drošības apsvērumu dēļ tiek slēgts Saules tilts

Veicot Saules tilta vizuālo apsekojumu, diemžēl ir konstatēti būtiski nesošās laiduma konstrukcijas bojājumi, tādēļ pašvaldība drošības apsvērumu dēļ šo objektu izmantošanai slēdz.

Objekta apsekojumu pēc pašvaldības pasūtījuma veicis tiltu inspektors, kurš secinājis, ka tilta apakšdaļā esošais dēļu loks, kas šķērsgriezumā sastāv no septiņiem dēļiem, augšējos dēļos ir satrupējis. Tilta tehniskais stāvoklis no nestspējas un drošības viedokļa ir būtiski pasliktinājies. Tam jāveic speciāla inspekcija, lai noteiktu tilta faktisko nestspēju, un jāizstrādā remontdarbu projekts.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content