Vairākās vietās Kolberģī atjaunots ielu apgaismojums - Alūksnes novads

Vairākās vietās Kolberģī atjaunots ielu apgaismojums

Jaunalūksnes pagasta Kolberģī noslēgusies ielu apgaismojuma izbūve. Vienlaikus ar AS “Sadales tīkls” kabeļu līniju izbūves darbiem šeit uzstādīti kopumā 16 jauni LED gaismekļi ar cinkotiem metāla balstiem – četri pagasta centrā Kolberģa tautas nama, Jaunalūksnes bibliotēkas un PII “Pūcīte” apkārtnē, seši gaismekļi Līvānu dzīvojamo māju rajonā un seši gar ceļu uz SIA “JM Grupa” un SIA “LBK” ražotnēm.

Darbu kopējās izmaksas ir 51235,68 EUR, tajā skaitā būvdarbi 47769,38 EUR, būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2940,30 EUR, būvuzraudzība 726,00 EUR. Lielāko daļu summas (40000 EUR) veido pašvaldības budžeta mērķprogrammas pagastu teritoriju infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai līdzekļi, pārējais finansējums rasts 2022. gada Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes budžetos.

Vairākās vietās Kolberģī atjaunots ielu apgaismojums Vairākās vietās Kolberģī atjaunots ielu apgaismojums Vairākās vietās Kolberģī atjaunots ielu apgaismojums Vairākās vietās Kolberģī atjaunots ielu apgaismojums Vairākās vietās Kolberģī atjaunots ielu apgaismojums

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Skip to content