Pededzieši vēlas apgaismotu pagasta centru - Alūksnes novads

Pededzieši vēlas apgaismotu pagasta centru

Oktobra nogalē Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, izpilddirektors Ingus Berkulis Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze un pārvaldes speciālisti tikās ar Pededzes pagasta iedzīvotājiem sarunā par pašvaldības mērķprogrammas pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai līdzekļu izlietojumu. Pagasta iedzīvotāji nolēma pagasta centrā ierīkot ielu apgaismojumu.

 

 Mērķprogrammas atlikušos Pededzes pagastam paredzētos līdzekļus ar nelielu papildfinansējumu no pagastu apvienības pārvaldes budžeta varētu izmantot projektēšanai. Pagastu apvienības pārvaldes speciālisti aplēsuši, ka no autobusa pieturas cauri pagasta centram varētu būtu nepieciešami pieci balsti. Šobrīd Pededzes pagasts palicis vienīgais, kur pagasta centrs nav apgaismots.

 

 Iepriekš iedzīvotāji bija izteikuši vēlmi pēc pagasta centra labiekārtošanas. Tomēr, apsekojot labiekārtošanas plānus un apzinot iespējamās projektēšanas un ierīkošanas izmaksas, secināts, ka ar esošajiem līdzekļiem nav iespējams pat pasūtīt projekta izstrādi. Turklāt būtiski, ka secīgi primārie veicamie darbi būtu ielu apgaismojuma ierīkošana un tikai pēc tam apkārtnes labiekārtošana. Iedzīvotāju priekšlikums par  pagasta centra labiekārtošanu tiks saglabāts aktuāls un, iesaistot aktīvākos kopienas pārstāvjus, šo ideju varētu vēlreiz izdiskutēt. Iedzīvotāji ar pašvaldības pārstāvjiem tikšanās reizē pārrunāja arī citus aktuālus jautājumus.

Pededzieši vēlas apgaismotu pagasta centru Pededzieši vēlas apgaismotu pagasta centru Pededzieši vēlas apgaismotu pagasta centru Pededzieši vēlas apgaismotu pagasta centru

Skip to content