Stājas spēkā saistošie noteikumi - Alūksnes novads

Stājas spēkā saistošie noteikumi

 No 31. oktobra stājas spēkā šādi Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi:

  • Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 31/2023 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Alūksnes novadā”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.likumi.lv.
  • Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 34/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2016 “Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties likumi.lv.

 

No 1. novembra spēkā stājas saistošie noteikumi:

  • Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 33/2023 “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.likumi.lv.

 

Savukārt no 2024. gada 1. janvāra būs spēkā:

  • Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 32/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.likumi.lv.

 

Visi pašvaldības saistošie noteikumi pieejami arī Alūksnes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

Skip to content