Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.12.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.12.2023. darba kārtība

13.12.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 152 “Par Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”.
2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par Alūksnes novada simboliku” izdošanu.
3. Par projektu “Vides pieejamības nodrošināšanai personu ar invaliditāti mājokļos”.
4. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra lēmumā Nr. 367 “Par sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā”.

Skip to content