Alūksnes Sporta centru apmeklēja projekta partneri no Igaunijas - Alūksnes novads

Alūksnes Sporta centru apmeklēja projekta partneri no Igaunijas

Turpinot īstenot Igaunijas-Latvijas programmas projektu “Sports visiem”, otrdien, 16. janvārī, Alūksnes Sporta centru apmeklēja Setomā pašvaldības un Repinas Sporta kluba pārstāvji no Igaunijas.

Tikšanās laikā projekta partneri pārrunāja līdzšinējo pieredzi pirmajos projektā īstenotajos pasākumos, tai skaitā, Alūksnes novada pārstāvju dalību atklātajā orientēšanās pasākumā Setomā pagastā, Igaunijā, un Igaunijas pārstāvju dalību orientēšanās pasākumā “Izskrien savu Latviju!” Alūksnē, kā arī divu dienu basketbola turnīru zēniem Varskā, Igaunijā.

Projektā ir sagatavots 2024. gada pasākumu plāns, kas ietver turnīrus ielu basketbolā, pludmales volejbolā un futbolā dažādām mērķa grupām, kā arī dalību regulāros orientēšanās pasākumos gan Igaunijas pusē, gan Alūksnes novadā. Šobrīd norisinās arī virtuālās orientēšanās/pastaigu maršruta izstrāde visās projekta partnerpilsētās (Alūksnē, Varskā, Repinā).

Projekta partneriem bija iespēja aplūkot Alūksnes Sporta centru, kur plānots īstenot projekta aktivitātes, par ko partneri izteica atzinīgus vārdus.

Projektu no Alūksnes novada pašvaldības puses vada pašvaldības centrālās administrācijas projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Projektu “Vietējo sporta kopienu aktivizēšana no pierobežas reģioniem, izmantojot pārrobežu sadarbību”/“The activation of local sport communities from border regions through cross-border cooperation” SPORTS VISIEM/ SPORTS FOR ALL finansē Interreg VI-A Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027. gadam.
Alūksnes Sporta centru apmeklēja projekta partneri no Igaunijas Alūksnes Sporta centru apmeklēja projekta partneri no Igaunijas Alūksnes Sporta centru apmeklēja projekta partneri no Igaunijas Alūksnes Sporta centru apmeklēja projekta partneri no Igaunijas

Interreg

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Skip to content