Zemledus makšķerēšanas sacensību „ILGĀJA ZIVTIŅA” jeb „KIKKAJÄRVE KALAKÕNÕ” 2024 nolikums - Alūksnes novads

Zemledus makšķerēšanas sacensību „ILGĀJA ZIVTIŅA” jeb „KIKKAJÄRVE KALAKÕNÕ” 2024 nolikums

Makšķernieki uz ezera1. Sacensību mērķis

Veicināt Latvijas – Igaunijas pierobežā dzīvojošo cilvēku sadarbību. Popularizēt zemledus makšķerēšanu Ilgāja (Kikkajärv) ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. Tikties domubiedriem no abām valstīm, noteikt labākos zemledus makšķerniekus. Popularizēt atpūtu – tūrismu pierobežā esošajos Kornetu – Peļļu un Paganamaa dabas liegumos.

2. Sacensību rīkotāji

Sacensības rīko Alūksnes novada pašvaldība un Igaunijas Republikas Reuges pagasts.

Kontakti: atbildīgie – Māris Lietuvietis +371 26141741, Peeter Lepp +372 5129059.

Galvenais tiesnesis – Andris Jerums +371 26389199.

3. Sacensību norises vieta un laiks

Zemledus makšķerēšanas sacensības notiek Alūksnes novada Veclaicenes pagastā Ilgāja ezerā 2024. gada 10. februārī.

 

Zemledus makšķerēšanas sacensību sākums 10. februārī plkst.11.00 līdz 14.00, sacensību starts pie Ilgāja ezera, Reģistrācija pasākuma norises vietā no 10.00 līdz 10.45.

   Sacensību laiks (ilgums) var mainīties makšķerniekiem, vienojoties ar sacensību organizatoriem sacensību dienā.

 

4. Sacensību dalībnieki

Sacensības notiek individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.

Pasākums notiek uz Ilgāja ezera, kas sadalīts ar Igaunijas Republiku, tāpēc obligāti līdzi jābūt pasei vai identifikācijas kartei.

Makšķerēšanas sacensībām netiek noteikta dalības maksa.

Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, pie reģistrācijas jāuzrāda derīga Latvijas Republikas vai Igaunijas Republikas makšķerēšanas karte.

 

5. Sacensību noteikumi

– Sacensību laikā zemledus makšķerēšana, notiek atbilstoši 2015. gada 22. decembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.

– Sacensību laikā zemledus makšķerēšana, atļauta ar vienu makšķeri. Makšķerniekam atļauts vienlaicīgi izurbt 3 āliņģus ne tālāk kā 10m no savas atrašanās vietas. Āliņģus (divus) pie kā dotajā brīdī nenotiek makšķerēšana, makšķernieks atzīmē kā sev piederošus.

– Sacensību dalībniekiem zivju ķeršanai aizliegts izmantot cemmerēšanas sistēmas, dzīvās ēsmas un mākslīgos mānekļus, kuru izmērs pārsniedz 1cm.

– Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensību vietu tikai ar tiesneša atļauju.

– Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda vai dot citam dalībniekam zivis.

– Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt, tikai sacensībām ierādītajā vietā.

– Sacensību dalībniekam tiek izsniegts dalībnieka reģistrācijas numurs.

– Sacensību beigās dalībnieki noķertās zivis uz svēršanu nodod tiesnesim, pie reģistrācijas izsniegtajos svēršanai paredzētajos maisiņos.

– Pie noķertajām zivīm nedrīkst atrasties sniega un ledus piejaukumi.

– Katrs sacensību dalībnieks pilnā mērā un tikai personīgi ir atbildīgs par savu drošību sacensību laikā.

– Par nolikuma neievērošanu var piešķirt diskvalifikāciju.

 

6. Uzvarētāja noteikšana

– Sacensību dalībnieki individuāli tiek apbalvoti secīgi pēc lielākā zivju kopsvara – I, II, un III vieta.

– Ceļojošo kausu „Ilgāja zivtiņa” iegūst tās valsts makšķernieki, kuras sacensību dalībniekiem ir lielākais vidējais zivju svars uz vienu dalībnieku (makšķernieku).

–   Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par rezultātiem un pārsteiguma balvas.

7. Sacensību programma

2024. gada 10. februārī

10.00 – 10.45

Sacensību dalībnieku reģistrācija

10.45 – 11.00

Sacensību atklāšana

11.00 – 14.00

Zemledus makšķerēšana

14.00 – 14.30

Svēršana, rezultātu apkopošana, pusdienas

14.45 – ……

Apbalvošana

 

Skip to content