Aicina izteikt viedokli par plānotiem grozījumiem saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem izglītības iestādēs - Alūksnes novads

Aicina izteikt viedokli par plānotiem grozījumiem saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem izglītības iestādēs

Aicina izteikt viedokli par plānotiem grozījumiem saistošajos noteikumos par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem izglītības iestādēsNo 2. līdz 16. februārim ikviens interesents var izteikt viedokli par sagatavoto Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektu “Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19/2023 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs””

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojumu sniedzējs, 1.–4. klašu izglītojamo neizlietoto normatīvajos aktos noteikto valsts finansējumu novirza 5.- 9. klašu izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojuma – pusdienu izmaksu – segšanai daļēji aizstājot noteikto pašvaldības finansējumu.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes https://aluksne.lv/sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

– nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,

– nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,

– nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,

– nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

Skip to content