Aicina izteikt viedokli par saistošajiem noteikumiem - Alūksnes novads

Aicina izteikt viedokli par saistošajiem noteikumiem

Aicina izteikt viedokli par saistošajiem noteikumiemNo 7. līdz 21. februārim ikviens interesents var izteikt viedokli par sagatavoto Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektu “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Pašvaldībai līdz šim ir bijuši saistošie noteikumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, bet šobrīd tiem ir izstrādāta jauna redakcija.

Jaunā redakcija paredz vairākas izmaiņas, tai skaitā:

– pašvaldības līdzfinansējumu vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai var saņemt ne vairāk kā 500 EUR uz vienu dzīvokļa īpašumu un ne vairāk kā 50% no kopējām atbalstāmajām izmaksām;

– pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai;

– daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala lietošanā vai valdījumā, labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir noteiktas prioritārā secībā. Projekta pieteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtē viena mēneša laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām šim nolūkam izveidota izvērtēšanas komisija;

– piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbu projekta īstenošanas laiks, tai skaitā dokumentu iesniegšana pašvaldībā, ir līdz 12 mēnešiem, no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas dienas.

 

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes https://aluksne.lv/sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

– nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,

– nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,

– nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,

– nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content