Domes 15.02.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Domes 15.02.2024. sēdes darba kārtība

15.02.2024., plkst. 13:15
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam” izdošanu (lēmumprojekts).
2. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem nekustamo īpašumu iegādei (lēmumprojekts).

Skip to content