Aicinām uz mākslinieka Leo Kokles 100 gadu jubilejas pasākumu - Alūksnes novads

Aicinām uz mākslinieka Leo Kokles 100 gadu jubilejas pasākumu

Aicinām uz mākslinieka Leo Kokles 100 gadu jubilejas pasākumuAtzīmējot mākslinieka Leo Kokles 100. dzimšanas dienu un sniedzot iespēju ieskatīties viņa personībā un talantā, Alūksnes novada muzejs aicina apmeklēt pasākumu “Mīlot dzīvi un pasauli – mākslinieks ar savu rokrakstu”, kas notiks 2024. gada 3. martā plkst. 13:00 Alūksnes novada muzejā.

Mākslinieks nodzīvoja īsu, bet dedzīgu un darbīgu mūžu. Leo Kokles gleznas ir liecība viņa talantam un gara spēkam, bet personība allaž mirdzējusi kā vaduguns nākamajām mākslinieku paaudzēm.

Leo Kokles mūžs bija spilgts kā zibens uzliesmojums, radošas degsmes, nemiera un darboties gribas piesātināts. Ap Leo Kokli vienmēr pulcējās cilvēki, dažāda gājuma, dažādu profesiju pārstāvji.

Kas gan viņus saistīja Koklē? Kas lika nākt un sarunāties vai vienkārši pabūt šī cilvēka tuvumā?

Tas bija mākslinieka plašais interešu loks, atjautība, sirsnība un viņam piemītošā spēja aktivizēt vidi, rosināt darbībai, nepalikt malā stāvētājiem. Mākslinieks bija kā dzirkstele, kas varēja iekvēlināt arī citus.

Uzdzirkstīsim arī mēs gleznotāja, mākslinieka 100. dzimšanas dienā! Iepazīsim viņa personības daudzveidību. Izzināsim gleznotāja dzīvesstāstu. Pievērsīsimies mākslinieka darbu analīzei. Aplūkosim papildināto Alūksnes novada muzeja pastāvīgo ekspozīciju “Leo Kokle. Mākslinieka istaba”, kurā izstādītas gleznas no Alūksnes novada muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Ieklausīsimies Leo Kokles laika biedru atmiņu stāstos, gan skatoties video materiālus, gan tiekoties ar Leo Kokles mākslas cienītājiem. Vērosim Leo Kokles mākslas performanci, kurā klātienē piedalīsies Alūksnes Mākslas skolas talanti, interpretējot Leo Kokles darbus caur savu māksliniecisko izteiksmi un radot mākslas darbus noteiktā brīdī – Leo Kokles dzimšanas dienā. Baudīsim mākslinieka dzīves laikā populāro mūziku un viņa mīļāko skaņdarbu “Vaterlo tilts” un pieredzēsim Leo Kokles 100- gadei veltītās šaha spēles paraugdemonstrējumus.

Mākslinieks rakstījis: “Visu dzīvo un nedzīvo dabu apmirdz Saule. Tās stari glāsta, nes siltumu un maigumu. Arī cilvēka acis var salīdzināt ar Sauli. Skatiens spēj sildīt, mierināt, pat daudzkārt vairāk kā Saules stari.”

Visu, ko Leo Kokle darīja, viņš darīja ar jūsmīgas sirds degsmi, viņš pats daudziem bija kā Saule.

Aicinām ikvienu uz mākslinieka 100- gades svinībām, lai vairāk iepazītu Leo Kokles dzīvi un personību, lai būtu klātesoši mākslā!

Mākslinieka Leo Kokles jubileju kopā ar Alūksnes novada muzeju svinēs Alūksnes Mākslas skola, Alūksnes Mūzikas skola, Latvijas Šaha Federācija, Alūksnes Sporta skola un Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs.

Laipni aicināti!

 

Jolanta Baldiņa
Alūksnes novada muzeja
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Skip to content