Aicina izteikt viedokli par vairākiem saistošo noteikumu projektiem - Alūksnes novads

Aicina izteikt viedokli par vairākiem saistošo noteikumu projektiem

Aicina izteikt viedokli par vairākiem saistošo noteikumu projektiemIkviens interesents ir aicināts izteikt viedokli par četriem sagatavotajiem Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektiem

 No 19. februāra līdz 4. martam var izteikt viedokli par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

  • “Par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes novadā”,
  • “Par pašvaldības domes 2013. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr. 15/2013 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem””,
  • “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā””.

Savukārt no 20. februāra līdz 5. martam aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Par interešu izglītības programmu licencēšanu”.

 

Saistošo noteikumu projektā par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes novadā paredzēts aktualizēt interešu izglītības procesa organizāciju, finansējuma sadali un izlietošanas kārtību, līdzmaksājumu interešu izglītības programmu īstenošanai pašvaldības izglītības iestādēs un interešu izglītības programmu īstenošanas kārtību.

Saistošo noteikumu projekts par interešu izglītības programmu licencēšanu noteiks kārtību, kādā pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības programmas īstenošanai.

Grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā” paredz mainīt minēto noteikumu nosaukumu un aprūpes pakalpojuma nosaukumu, kā arī aprūpes pakalpojuma sniegšanas kārtību.

Ar saistošo noteikumu projektiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes https://aluksne.lv/ sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajos termiņos var iesniegt kādā no šiem veidiem:

– nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,

– nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,

– nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,

– nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content