Iedzīvotāju pieņemšanā Jaunannā un Annā - Alūksnes novads

Iedzīvotāju pieņemšanā Jaunannā un Annā

Iedzīvotāju pieņemšanā Jaunannā un Annā28. februārī Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, izpilddirektors Ingus Berkulis, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze un Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa devās uz iedzīvotāju pieņemšanu Jaunannā un Annā.

Jaunannas pagastā lielākās investīcijas, ko pašvaldība dažādos pēdējo gadu projektos ieguldījusi, ir: pārbūvētais tilts, pārbūvētā un noasfaltētā Centra iela kā atbalsts vietējiem uzņēmējiem, ielu apgaismojuma maiņa, Zaķu salas estrādes grīdas atjaunošana. Šogad plānota ceļa Alksnīši-Arāji atjaunošana, projekta dokumentācija sagatavota arī Centra ielas atlikušās daļas atjaunošanai, tur vajadzīgs lielāks finansējums. Dz. Adlers apliecināja, ka pašvaldība saredz un novērtē Jaunannas kopienas aktivitāti un perspektīvu.

Viena no jaunanniešu galvenajām interesēm bija par bijušās skolas ēkas izmantojumu. Dz. Adlers atbildēja, ka pašvaldība labprāt uzklausīs komersantu vai citu interesentu priekšlikumus par ēkas izmantošanas iespējām. Viens no iespējamiem risinājumiem, ko vērtē pašvaldība, ir pansionāta izveide, lai gan izmaksu ziņā efektīvāk ir šādu iestādi veidot vienā lokācijā – paplašinot esošo pansionātu Mālupē.

Iedzīvotāji interesējās par pašvaldības investīcijām bijušajā VEF teritorijā. Priekšsēdētājs skaidroja, ka tās būs galvenokārt no Eiropas fondu un valsts budžeta ar nelielu procentuālu pašvaldības līdzfinansējumu, un šajā objektā pašvaldība saskata perspektīvu radīt jaunas darba vietas.

I. Berkulis pauda prieku par Jaunannas aktīvo un darbīgo kopienu, kultūras pasākumu klāsta un apmeklētības ziņā vienu no aktīvākajiem pagastiem. Šovasar Jaunanna kļūs par mājvietu visa novada senioru pasākumam.

Jaunannieši vērsa uzmanību arī uz citām viņiem svarīgām lietām, piemēram, uz Alūksnes slimnīcas pakalpojumu pieejamību saglabāšanu, ko cenšas noturēt arī pašvaldība, nepieciešamību iztīrīt ceļu galus, kad no sniegs tīra pašvaldības autoceļus. Interesējās par satiksmes autobusiem, lai papildinātu esošās iespējas nokļūt uz Alūksni un atpakaļ. Arī par vajadzību no Jaunannas nokļūt uz svecīšu vakariem un kapusvētkiem Ezeriņu un Alūksnes kapos, kur pašvaldība varēs sniegt atbalstu, ja vien būs interesenti, kas vēlēsies braukt. Senioriem aktuāls jautājums, kādēļ pašvaldība vairs nesūta apsveikuma kartītes pusapaļās un apaļās jubilejās, taču Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka ierobežojumus piekļuvei informācijai par iedzīvotāju dzimšanas datiem un dzīvesvietām.

Annas pagastā lielākās pašvaldības īstenoto projektu investīcijas pēdējos gados bija tautas nama ēkas siltināšana, ceļa izbūve vietējo uzņēmēju atbalstam. Nozīmīgs ieguvums ir pērn saņemtais ziedojums Annas pagasta bibliotēkai, kur neliela daļa finansējuma jau izmantota jaunu elementu iegādei rotaļu laukumam. Pārējo bibliotēka plāno izlietot, turpinot laukumu papildināt ar elementiem jaunākajiem bērniem un iegādājoties jaunu bibliotēkas aprīkojumu, piemēram, interaktīvu ekrānu pasākumiem.

Annas iedzīvotājiem aktuāla sarunas tēma par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas jautājumiem, kas būs risināmi ar SIA “Alūksnes nami”. Pašvaldībai vērsa uzmanību arī par inženierkomunikāciju aku vākiem pilsētas ielās. Izpilddirektors informēja, ka pagājušā vasarā SIA “Rūpe” laboja daļu savā pārziņā esošo vāku, izmantojot finansiāli dārgāku, taču efektīvāku tehnoloģiju. Pēc ziemas apsekos vākus arī jaunākajās pārbūvētajās ielās un, ja būs ar būvniecību saistīti defekti, tos labos uzņēmējs par saviem līdzekļiem.

Arī Annas pagastā viens no iedzīvotājus interesējošiem tematiem bija par pašvaldības plānotajiem ieguldījumiem bijušajā VEF teritorijā. Dz. Adlers skaidroja, ka pašvaldības mērķis ar šo projektu ir radīt darba vietas, stiprināt uzņēmējus, rast jaunas investīcijas teritorijā un arī papildināt novadā pieejamo pakalpojumu klāstu esošajiem un potenciālajiem iedzīvotājiem. Ar Eiropas fondu, valsts budžeta finansējumu šī būs iespēja sakārtot pilsētas vēsturiskajā centrā, blakus Alūksnes novada Kultūras centram, esošu degradētu teritoriju. Sakārtotā teritorijā arī būs lielāka iespēja piesaistīt investorus, kas rada papildu pakalpojumus. Pašvaldība domā par risinājumiem, ko vēl varētu darīt šajā vai citā teritorijā, lai novadu vairāk stiprinātu, – skaidroja domes priekšsēdētājs.

Nākamā šāda veida iedzīvotāju pieņemšana plānota 27. martā no pulksten 15.00 līdz 16.00 Ilzenes bibliotēkā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un no pulksten 16.15 līdz 17.15 Zeltiņu bibliotēkā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Paldies ikvienam iedzīvotājam, kas izmanto šīs iespējas tikties ar pašvaldības amatpersonām, lai uzdotu sev un citiem kopienas locekļiem interesējošus jautājumus.

 

Skip to content