Paziņojums par reorganizāciju - Alūksnes novads

Paziņojums par reorganizāciju

LautusInformējam, ka 2024. gada 2. februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu par reorganizāciju un konkrēti, komercreģistrā tika ierakstīta informācija par reorganizāciju – apvienošanu, pievienojot komercsabiedrībai SIA „LAUTUS VIDE“, vienotais reģistrācijas Nr. 44103141663,  komercsabiedrību SIA „Pilsētvides serviss“, vienotais reģistrācijas Nr. 40003244831.

 

 SIA „LAUTUS VIDE“ norāda, ka saskaņā ar reorganizācijas līgumu un Komerclikuma noteikumiem, visi starp klientiem un SIA “Pilsētvides serviss” noslēgtie līgumi ir spēkā, tos nav nepieciešams pārslēgt un līgumi turpinās tajos paredzētā apmērā un termiņā.

 

SIA “LAUTUS VIDE” rekvizīti:
Reģistrācijas numurs: 44103141663,
juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Gurnicas”, LV-2123
Tālrunis: 26622989, 64382838 ( Alūksne)
Norēķinu informācija:

BluOr Bank AS
LV59CBBR1129858900030
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
LV29RIKO0000083605338

Swedbank AS
LV02HABA0001408031721

 

SIA „LAUTUS VIDE“ ir izveidota apvienojot divu atkritumu un vides apsaimniekošanas uzņēmumu resursus un zināšanas kopīga mērķa – tīrākas Latvijas – īstenošanai. Turpinot izaugsmes ceļu, reorganizācijas ceļā SIA „LAUTUS VIDE“ tika apvienotas apsaimniekotāju SIA „Pilsētvides serviss“ un SIA „Lautus“ ilggadējā pieredze nozarē – gan galvaspilsētā, gan reģionos, garantējot individuālu pieeju katram klientam, sniegto pakalpojumu kvalitāti un drošības sajūtu.

 

SIA „LAUTUS VIDE“ logotips apzīmē komandas vienotību, saliedētību un kopības izjūtu – kopīgiem spēkiem ar optimistisku pieeju par zaļāku vidi.

 

SIA LAUTUS VIDE valde

Skip to content