Aicina izteikt viedokli par diviem saistošo noteikumu projektiem - Alūksnes novads

Aicina izteikt viedokli par diviem saistošo noteikumu projektiem

No 17. aprīļa līdz 1. maijam ikviens interesents var izteikt viedokli par sagatavotajiem Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektiem “Par zemas īres mājokļu izīrēšanas kārtību Alūksnes novadā ” un “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā ”.

Saistošo noteikumu “Par zemas īres mājokļu izīrēšanas kārtību Alūksnes novadā” izdošanas mērķis ir noteikt kārtību dzīvokļu izīrēšanai zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.459.

Savukārt saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā” izdošanas mērķis ir noteikt personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā, palīdzības veidus un kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā, kārtību kā sniedzama palīdzība un izīrējama dzīvojamā telpa un īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.

 Ar saistošo noteikumu projektiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes https://aluksne.lv/sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

– nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,

– nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,

– nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,

– nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content