Daļēji atcelti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi - Alūksnes novads

Daļēji atcelti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi

Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, no 24. aprīļa atcelti iepriekš noteiktie satiksmes ierobežojumi uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem pagastu apvienības pārvaldes teritorijā Annas, Ilzenes, Jaunalūksne, Jaunlaicenes, Liepnas, Maliena, Mārkalnes, Veclaicene un Ziemera pagastos:

Nr.p.k.

Autoceļa nosaukums

Autoceļa īpašuma kadastra numurs/ apzīmējums

Posma garums, km

Masas ierobežojums

(t)

Annas pagastā

 

1.

Anna – Teikas 

36440020121

4,30

3,5

2.

Anna – Varžupuriņš

36440010142001

36440040261001

4,60

3,5

3.

Anna – Kantorkrogs

36440010144

3,20

7

4.

Kalnāji – Kantorkrogs

36440010145

2,50

7

5.

Tarlapi – Kazradzi

36440010140

2,0

3,5

6.

Grēveles – Lejas

36440030232

1,60

3,5

7.

Atte – Lejas 

36440030237001

3,50

7

8.

Teikas – Vējiņi

36440010141001

36440020123001

2,345

3,5

9.

Atte – Muzejs

36440030231

0,70

3,5

10.

Azandas – Āmaņi

36440030250001

0,789

3,5

11.

Veršas – Veršu izgāztuve 

36440040263

0,90

3,5

Ilzenes pagastā

1.

Jaunzemi- Zvirgzdiņi

36520050320

36520050320001

4,03

3,5

3.

Ezerslokas – Baltiņš

36520030100001

1,71

3,5

4.

Paiķeni – Čonkas

36520040161

2,206

3,5

5.

Onti – Mežvidi

36520050175001

3,329

3,5

6.

Muiža – Ezerslokas

36520030100001

2,84

3,5

Jaunalūksnes pagastā

1.

Upeskakts-Līgotņi

36560010098

3,77

3,5

2.

Auseji-Garjuri

36560010099

3,516

3,5

3.

Bundzene-Matisene

36560050072

4,30

3,5

4.

Karitāni-Paideri

36560080196

3,117

3,5

5.

Kanaviņas-Lejasšķinķi

36560080194

5,513

3,5

6.

Kolberģis-Karitāni

36560030146001

3,59

3,5

7.

Dudas-Paideri

36560080109001

4,32

3,5

8.

Strunķene-Laines

36560100268

3,43

3,5

9.

Jaunzemi-Karitāni

36560100269001

2,46

3,5

10.

Garjuri-Lašķi

36560040149

2,95

3,5

11.

Garjuri-Nikolska

36560040148

0,60

3,5

12.

Zariņi-Lenkava

36560140062001

1,92

3,5

13.

Beja-Cukurkalni

36560100304

0,67

3,5

14.

Bundzene-Birzmaļi

36560050074

1,93

3,5

15.

Mārtiņi-Dainas

36560100265

1,916

3,5

Jaunlaicenes pagastā

3.

Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja

36600020300

2,821

7

4.

Lucka – Šļukumi – Stiliņi – Rēveļi

36600010130

1.892

3,5

5.

Majorskola-Vārņi 

36600020308001

2,45

3,5

6.

Šļukums-Auguļi-Jenši 

36600010133001

3,281

3,5

Liepnas pagastā

5.

Strauti – Upmala

36680140088002

3,50

3,5

Malienas pagastā

1.

Tomsona pagrieziens – Sebežnieki

36720020092

5,63

3,5

2.

Ponkulene – Sviestiņi

36720010037001

3,463

3,5

3.

Miezīšu ceļagals – Baltaissils

36720040043001

6,98

3,5

4.

Brenci – Sakvārne

36720020099001

4,74

3,5

5.

Kaķi – Lenkava

36720020097

0,65

7

6.

Ķūderi – Lauziņi

36720030071001

1,289

3,5 uz ass

7.

Ūbuļi – Aizkalnieši

36720030119001

1,28

3,5 uz ass

8.

Ērmaņi – Kraukļi

36720020098001

1,836

7

Mārkalnes pagastā

3.

Cirakalns – Silamalu krustojums

36760010130001

2,60

3,5

4.

Zemesbanka – Lielās Gāršas

36760060128

5,231

2,5

5.

Siļķene-Zīles

36760020145

8,422

2,5

7.

Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene

36760060129001

6,551

2,5

8.

Blekteskalns-Mežmaļi

36760020082

3,87

2,5

9.

Ezīšava – Dekšņi

36760090091

3,0

3,5

10.

Lielliepas – Mikalītes

36760080075001

1,925

2,5

Pededzes pagastā

1.

Kūdupe-Kapsēta

36800090100

1,173

3,5

2.

Čistigi-Skaliņš

36800080146

2,605

3,5

3.

Pededze-Naumova

36800070375

2,082

3,5

4.

Ķurši-Kapsēta

36800040188

1,399

3,5

5.

Orlīši-Boiņica

36800030191

3,608

3,5

6.

Zabolova-Bīberi-Bairīši

36800030193

2,356

3,5

7.

Zabolova-Rudzīši,

36800030194

2,08

3,5

8.

Stuborova-Šeļehova

36800020145

1,40

3,5

9.

Pļevna-Stuborova

36800020144

3,77

5

10.

Ponkuļi-Puncene

36800010099

3,111

3,5

11.

Kūdupe-Vokica

36800090099

0,788

3,5

12.

Kūdupe-Pļitka

36800090101

2,13

3,5

13.

Ķurši-Gundegas

36800040189

0,268

3,5

14.

Vjazina-Muratovs

36800020148

0,49

3,5

15.

Vjazina-Sterženova

36800020143

0,92

3,5

16.

Snopova – Brūklenāji

36800070266

0,956

3,5

17.

V394 Pededze-Kalnapededze

36800020151001

6,693

5

Ziemera pagastā

1.

Rijukalns – Vengerski

36960070131

3,94

7

2.

Jaunzemi-Odiņi

36960020072001

2,53

3,5

3.

Māriņkalns-Karva

36960050293

4,18

3,5

5.

Pamatskola-Priedulejas

36960080234001

4,29

3,5

6.

Tāleši – Ratenieki

36960050314001

2,55

3,5

8.

Ziemeri-Murati

36960030147

2,13

3,5

9.

Birži-Bleteskalns

36960030040

1,17

3,5

10.

Atvases-Ziemeļnieki

36960030149

0,56

3,5

11.

Stūrīši-Ziemeri

36960030151

0,34

3,5

12.

Pils ceļš

36960030183

0,29

3,5

17.

Šļukums-Māriņkalns

36960070134

4,68

3,5

18.

Pamatskola-Metumi

36960070146001

1,11

3,5

19.

Jakumi-Pušpuri

36960050077006

0,49

3,5

20.

Sauleskalns – Anti

36960010098001

0,727

3,5

21.

Ķauķi – Ozoliņi

36960010008001

0,912

3,5

22.

Šļukums – Jāņkalni – Ignašas

36960070133001

0,831

3,5

23.

Māriņkalns

36960050292

0,400

3,5

24.

Parka iela Māriņkalnā

36960050295

0,330

3,5

25.

Nākotnes iela Māriņkalnā

36960050297

36960050312

0,610

0,050

3,5

3,5

26.

Ziemeri – Alsviķi (V384)

36960050323

0,685

3,5

27.

Tautas nams

36960050163

0,190

3,5

28.

 

1 pamatskolas ceļš

36960050253008

0,140

3,5

29.

2 pamatskolas ceļš

369600502353009

0,140

3,5

30.

Pagastmājas ceļš

36960050252002

0,150

3,5

32.

V385

36880050224001

5,355

7

Veclaicenes pagastā

1.

Krustiņi – Palpierkalns

36880030101001

7,849

3,5

2.

Dzintari – Cīņas

36880050225001

4,848

2,5

3.

Sauleskalns – Lauciņi

36880020169001

4,330

2,5

5.

Papardes iela

36880030168001

0,480

3,5

6.

Bārdaskrogs – Paiķi

36880050227001

1,312

3,5

8.

Ieviņas – Mišas – Dzintari

36880030153001

4,845

3,5

9.

Vidzemes šoseja – Liepas

36880040095001

0,955

3,5

10.

Vidzemes šoseja – Romeškalns

36880050233

0,620

3,5

11.

Strautiņi – Renci

36880010196

2,480

3,5

12.

Avoti – Vidzemes šoseja

36880050221

0,380

3,5

13.

Paiķa stāvvieta – Dzintari

36880050228

1,370

3,5

14.

Intukalns – Cīruļi

36880040098

1,270

3,5

15.

Druskas – Bajāri

36880020183001

0,322

3,5

16.

Meduskalns – Jaunvāveres

36880030071

0,470

3,5

17.

Ezerkrasti – Papardes

36880030175

0,210

3,5

18.

Mazais Baltiņš – Airītes

36880030025005

0,494

3,5

19.

Reitnieki – Vosvas

36880020090001

2,016

3,5

21.

Ilgupes – Laursons

36880050079

0,220

3,5

22.

Cīņas – Maskaļi

36880050232

0,990

3,5

23.

Druskas – Kalnalielpūrāni

36880010040

0,720

3,5

24.

Maģumi – Augstkalni

36880010061

0,370

3,5

26.

V385

36880050224001

1,915

7

 

LASIET ARĪ:

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem

Daļēji atcelti satiksmes ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem

Skip to content