Aicina izteikt viedokli par plānotajiem grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību - Alūksnes novads

Aicina izteikt viedokli par plānotajiem grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību

No 10. līdz 24. maijam ikviens interesents var izteikt viedokli par sagatavoto Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.36/2023 “Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā ”.

Saistošo noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumus atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas grozījumiem, kas stājas spēkā 2024. gada 1.  janvārī.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes https://aluksne.lv/sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

– nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,

– nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,

– nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,

– nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content