Stājas spēkā grozījumi saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem - Alūksnes novads

Stājas spēkā grozījumi saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem

11. maijā stājušies spēkā Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā””

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis ir aktualizēt un precizēt saistošajos noteikumos noteiktos nosacījumus sociālās palīdzības saņemšanai kā arī, lai svītrotu normas, kas paredz krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību sakarā ar Covid-19 izplatību, jo tās zaudējušas aktualitāti.

Minēto saistošo noteikumu oficiālā publikācija pieejama Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 90. laidienā, 10.05.2024. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties tiesību aktu portālā www.likumi.lv, kā arī Alūksnes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content