Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 16.05.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 16.05.2024. sēdes darba kārtība

16.05.2024., plkst.9:30
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr._/2024 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā” izdošanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Izglītības pārvalde” nolikuma apstiprināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
5. Par dalības maksas apstiprināšanu skolēnu vasaras aktivitātēm.
6. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
7. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 383 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā”.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 379 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.

Skip to content