Jaunlaicenē uzņēmējdarbības atbalstam izbūvē infrastruktūru - Alūksnes novads

Jaunlaicenē uzņēmējdarbības atbalstam izbūvē infrastruktūru

Lai veicinātu uzņēmējdarbības paplašināšanu, Alūksnes novada pašvaldība īsteno projektu “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”.

Projekta ietvaros izveidots cietā seguma laukums 4730 m2 platībā, kurš piemērots ražošanas izejmateriālu un gatavās produkcijas novietošanai. Būvniecības darbus saskaņā ar SIA “Projekts EAE” izstrādāto būvprojektu veica SIA “8CBR”. Projektā izbūvēts arī 20 kV elektroenerģijas pieslēgums ar vienlaicīgi iespējamo maksimālo slodzi 600 kW. Pieslēguma projektēšanas darbus veica SIA “Alūksnes energoceltnieks”, bet būvdarbus – AS “Sadales tīkls”.

Nomas tiesību izsoles kārtībā izbūvētais cietā seguma laukums ar elektroenerģijas pieslēgumu uzņēmējdarbības veikšanai izsoles ceļā nodots SIA “Cewood”.

Ņemot vērā uzņēmējdarbības attīstību Jaunlaicenes pagasta industriālajā zonā, uzņēmēji ir aicinājuši pašvaldību izskatīt iespēju pārbūvēt ceļa posmu “V383-Galdusalas”. Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir izstrādāta iecere papildināt projektu ar jaunu aktivitāti – ceļa posma pārbūvi, ko plānots veikt 2018. gadā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

ERAF projekta “Infrastruktūras uzlabošana Industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” kopējās izmaksas ir 406 481,05 EUR, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 288 452,14 EUR.

Skip to content