Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 07.03.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 07.03.2018. sēdes darba kārtība

07.03.2018., plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par līdzfinansējumu biedrības “Ilzenes attīstībai” projekta realizācijai.
 3. Par līdzfinansējumu biedrības “Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” projekta realizācijai.
 4. Par līdzfinansējumu biedrībai “Remis”.
 5. Par līdzfinansējumu biedrībai Latvijas Neredzīgo biedrība” projekta “Šoudauna attīstība Alūksnes novadā” realizācijai.
 6. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latviskais mantojums” projekta “Ceļā uz Strautiņu skolas 150 gadu atceri” realizācijai.
 7. Par līdzfinansējumu nodibinājumam “Malienas skolas fonds” projekta “Ceļā uz mūsu valsts un Aleksandra Pelēča simtgadi” realizācijai.
 8. Par līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliski luteriskai draudzei.
 9. Par līdzfinansējumu biedrībai “Kultūras un izglītības centrs “Stili””.
 10. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes un Apes novada fonds”.
 11. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika mantojuma biedrība”.
 12. Par līdzfinansējumu biedrībai “Sidraba pavediens”.
 13. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu.
 14. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pilnvarošanu dalībai biedrībā “Latvijas Futbola federācija”.
 15. Par ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūvi.
 16. Par līdzekļu piešķiršanu projekta priekšfinansēšanai.
 17. Par Alūksnes novada domes 31.01.2018. lēmuma Nr.43 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos” precizēšanu.
Skip to content