Ēnu dienas 2018

Ēnu diena ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku “ēnām”. Ēnu dienu Latvijā organizē Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement-Young Enterprise Latvija. Ēnu dienu mērķis ir Veicināt novada skolēnus attīstīt un pilnveidot individuālās karjeras vadības prasmes un vēlmi paplašināt karjeras izvēles redzesloku.

Lai veicinātu jauniešu interesi par turpmāko profesionālo izaugsmi Kopumā 11 jaunieši ēnoja skolotājus PII “Pienenīte” Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar pirmsskolas skolotāja ikdienu, ar mikroklimatu bērnudārzā. Šajā gadā Ēnu dienas sakrita ar draudzības dienu, kas nu jau otro gadu norisinās Pirmsskolas izglītības iestādē. Jaunieši paši vadīja rotaļnodarbības un rīta apli.

Ēnu diena ir iespēja izprast vai pirmsskolas skolotāja darbs ir īstā izvēle,  un ir iespēja salīdzināt profesijas un veikt izvēli.

Ēnu dienas ir nepieciešamas un svarīgas jauniešu profesijas izvēlē.

To, ka tas patiešām tā ir, jienieši atzina gan pašiem “ēnojamajiem” darbiniekiem, gan anketās dienas noslēgumā. Ēnotājiem patika praktiska darbošanās ar bērniem, vadīt nodarbības un doties rotaļās.

Šogad ēnu diena sakrita ar Draudzības dienu, tas ļāva skolēniem iepazīt arī mūsu bērnudārza tradīcijas un piedalīties tematiskajā rīta cēlienā.

Jaunieši labprāt pavadīja visu garo dienu kopā ar skolotājām un izteica vēlmi atgriezties pie mums jau kā skolotāji. Mēs ar prieku gaidīsim.

Sagatavoja vadītājas vietniece izglītības jomā Dace Gailāne

Skip to content