Izlaidumi Alūksnes novada skolās - Alūksnes novads

Izlaidumi Alūksnes novada skolās

Alūksnes Mūzikas skolas izlaidums 26. maijā plkst. 15.00 Alūksnes Kultūras centrā.

Alūksnes Mākslas skolas izlaidums 26. maijā plkst. 14.00.

Alūksnes novada vidusskolas 9. un 12. klašu absolventu izlaidums 16. jūnijā plkst. 16.00 Alūksnes Kultūras centrā.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas izlaidums 7. jūnijā plkst. 18.00 Alūksnes Mākslas skolā.

Bejas pamatskolas izlaidums 16. jūnijā plkst. 17.00.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā: 9. jūnijā plkst. 13.00 – izlaidums 12. klašu absolventiem, 16. jūnijā plkst. 13.00 – izlaidums 9. klašu absolventiem.

Ilzenes pamatskolas izlaidums 16. jūnijā plkst. 19.00.

Jaunannas mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu absolventu izlaidums 8. jūnijā plkst. 18.00 Jaunannas tautas namā.

Liepnas internātpamatskolas izlaidums 13. jūnijā plkst. 13.00.

Strautiņu pamatskolas izlaidums 16. jūnijā plkst. 15.00.

Ziemeru pamatskolas izlaidums 16. jūnijā plkst. 17.00 Māriņkalna tautas namā.

Liepnas vidusskolā izlaidumi 16. jūnijā plkst. 16.00 12. klases absolventiem, plkst. 18.00 – 9. klases absolventiem.

Malienas pamatskolas izlaidums 16. jūnijā plkst. 16.00 Malienas tautas namā.

Pededzes pamatskolas izlaidums 16. jūnijā plkst. 18.00.

Skip to content