Alūksnes augstienes virsotnē - Dēliņkalnā atklāts jauns skatu tornis - Alūksnes novads

Alūksnes augstienes virsotnē – Dēliņkalnā atklāts jauns skatu tornis

Ceturtdien, 19. jūlijā, Alūksnes novadā atklāja jauno skatu torni augstākajā Alūksnes augstienes paugurā – Dēliņkalnā.

Torņa būvniecība notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”. Tā būvdarbu izmaksas bija 310 995 EUR.

Savulaik tornis Dēliņkalna virsotnē jau bijis un nu atkal ikvienam interesentam ir iespēja vērot plašo, ainavisko apkārtni no putna lidojuma, jo tornis būs atvērts ik dienu un apmeklējams bez maksas. Alūksnes Tūrisma informācijas centrs savukārt izveidojis jaunu maršrutu, kas tūristus ved pie sešiem apkaimes skatu torņiem – Alūksnes, Dēliņkalna un Kornetu torņiem Alūksnes novadā un trim skatu objektiem tuvējā pierobežā Igaunijā – Lielā Munameģa, Ligzdas koka un Paganamā skatu torņiem.

Dēliņkalna skatu torņa atklāšanas pasākumā bija pulcējušies apkārtnes iedzīvotāji, interesenti no tuvākām un tālākām vietām un projektā iesaistītie. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis par sadarbību minētā projekta īstenošanā un torņa būvniecībā pateicās Dabas aizsardzības pārvaldei, projekta autoram SIA “BM projekts”, būvfirmām SIA “Smart Energy” un SIA “Livland Group”, būvuzraugiem SIA “Būvuzraugi LV”, projekta vadītājai Inesei Zīmelei-Jauniņai. Īpaši viņš pateicās skatu torņa zemesgabala īpašniekam Jurim Putniņam, kurš laipni atsaucās pašvaldības aicinājumam un atļāva savā īpašumā uzbūvēt objektu, kas tagad priecē visus. Tāpat pašvaldība pateicas par atsaucību un sadarbību visiem tiem zemju īpašniekiem, kuru īpašumos atrodas ceļš, kas no kalna pakājes ved augšup līdz skatu tornim.

 – Kad pirms četriem gadiem atklājām Dabas aizsardzības pārvaldes uzbūvēto skatu torni Veclaicenes pagasta Kornetos, runājām, ka vajadzētu vismaz trīs torņus. Pārvalde uzbūvēja skatu torni Veclaicenē, Alūksnes novada pašvaldība – Dēliņkalnā. Tagad būtu laiks uzbūvēt trešo torni Ziemera pagastā Kampju kalnā, kur arī daba ir devusi skaistu skatu uz apkārtni, – sacīja A. Dukulis.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers atminējās, kā pirms 45 gadiem šai pašā vietā tolaik kolhoza “Nākotne” vīri veidojuši ceļu augšup uz kalna virsotni, granti stumjot ar ķerrām. Arī viņš pateicās zemju īpašniekiem un uzsvēra viņu atsaucības un sadarbības svarīgo lomu šādu projektu īstenošanā.

– Alūksnes novadam ir paveicies, jo tā teritorijā atrodas aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” ar daudzām dabas bagātībām – ezeriem, gravām, Dēliņkalnu, dažādām augu un koku, dzīvnieku un putnu sugām. Lai šīs dabas bagātības varētu vērot no augšas, nu projektā esam augstākajā Alūksnes novada virsotnē – Dēliņkalnā – atjaunojuši skatu torni. Šajā projektā viens no mērķiem ir antropogēnās slodzes mazināšana aizsargājamajā teritorijā, lai tūristi savus maršrutus plānotu pa konkrētām takām, tādējādi tiktu saglabātas dabas vērtības, – uzsvēra Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.

Jaunais Dēliņkalna skatu tornis ir 27 metrus augsts, un tā virsotnē atrodas skatu platforma ar binokli, no kurienes paveras plaša apkārtnes ainava. Tornis ir aprīkots ar apmeklētāju skaitīšanas ierīci. Pie torņa atrodas atpūtas vieta ar galdiem un soliem. Savukārt pie ceļa, kas ved uz torni, izbūvētas labierīcības, izvietots informatīvais stends un izveidots automašīnu stāvlaukums. Ceļš no kalna pakājes līdz tornim gan ir mērojams kājām.  Dēliņkalns atrodas aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas liegumā “Dēliņkalns”.

Projektā “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” vēl tiks izveidoti atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti (dabas mājas), pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkti, treileru laukums, uzlaboti ceļu maršruti, izvietotas informācijas zīmes, norādes un stendi. Projektu Alūksnes novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Apes novada domi.

 

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content