Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.11.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 07.11.2018. sēdes darba kārtība

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai.
  3. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātam.
  4. Informācija par saistošo noteikumu Nr.49/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” aktualizēšanu.

SLĒGTĀ DAĻĀ:

  1. [..].
Skip to content