ERASMUS+ projektā paveiktais

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “SPRĪDĪTIS” sākot ar 2019. gada 1. septembri iesaistījās ERASMUS+ programmas projektā „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” (“IKT un robotika pirmsskolas izglītībā: atraktīvāks mācīšanās veids!”).

Projektā darbojamies jau pusgadu un šo sešu mēnešu laikā esam iepazinušies ar dažādiem informācijas tehnoloģiju rīkiem un to sniegtajām iespējām kā padarīt bērniem mācību procesu interesantāku un atbilstošāku patreizējām prasībām. Katru mēnesi eTwinning TwinSpace vidē jāatspoguļo projektā veiktās aktivitātes, šeit ir tikai neliels ieskats uz to ko esam paveikuši kopā ar bērniem:

Septembrī – izveidoja projekta dalībvalstu – Grieķija, Latvija, Lietuva, Spānija, Zviedrija, Igaunija prezentējošu stūri ar bērnu veidotiem plakātiem; izmantojot digitālo tāfeli tika pētīts viss kas saistīts ar projekta dalībvalstīm.

Oktobrī bērni zīmēja savus un savas ģimenes portretus izmantojot digitālo tāfeli; izmantojot LEGO un cita materiāla klučus tika būvētas lauku sētas jeb fermas.

Novembrī iepazinās ar Bee-bot robotu un pirmajiem soļiem kā ar to var darboties, zīmējot ūdens ceļu uz kartes, apgūstot virzienus un mēģinot ar robotu nonākt līdz bērnu izvēlētam galapunktam.

Decembrī Ziemassvētku rotājumu izveidošana un izvietošana iestādes grupās; Ziemassvētku egles veidošana izmantojot netradicionālos vai otrreizējos materiālus.

Janvārī bērni izveidoja un katru dienu aizpildīja ikmēneša laikapstākļu kalendārus; Zīmēja laikapstākļu gleznas izmantojot digitālo tāfeli vai datoru; būvēja tiltus izmantojot LEGO vai kādu citu materiālu.

Februārī iepazinās ar 3D un 4D digitālajām kartiņām, kuras noskenējot izmantojot viedierīces attēls “atdzīvojas”; veica eksperimentus ar ūdeni – saldēja, iekrāsoja, zīmēja ar sasaldētu ūdeni utt; krāsoja Quivercards attēlus un izmantojot viedierīces vēroja, kā viņu izkrāsotais attēls “atdzīvojas”.

Projekta ietvaros bērniem ir iespēja ne tikai darboties ar digitālo tāfeli, datoru, Bee-bot robotu, izglītojošām aplikācijām un interneta adresēm, bet arī konstruēt no LEGO klučiem, veidot no otrreizējiem materiāliem tematiskus radošos darbus un veikt eksperimentus. Visa darbošanās ar tehnoloģijām – datoru, digitālo tāfeli, planšeti vai mobilo telefonu notiek pedagoga uzraudzība un kopā ar to, jo darbojoties tiek izmantotas arī personiskās ierīces.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Dita HOLLA