Vidzemnieki aicināti iesaistīties kultūras prioritāšu noteikšanā - Alūksnes novads

Vidzemnieki aicināti iesaistīties kultūras prioritāšu noteikšanā

Līdz 30. decembrim ikvienam vidzemniekam ir iespēja nobalsot par svarīgākajiem kultūras virzieniem reģionā, tā izsakot viedokli par to, kādām kultūras aktivitātēm būtu jāsaņem finansējums Vidzemes kultūras programmas ietvaros 2021. gadā.

Aicinām arī Alūksnes novada iedzīvotājus izteikt savu viedokli par to, kādas kultūras aktivitātes Valsts Kultūrkapitāla fonda Vidzemes kultūras programmā atbalstāmas nākamgad. To var izdarīt, aizpildot anketu elektroniski, vai arī aizpildot anketas papīra formātā, kas ir pieejamas Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un visās novada bibliotēkās.

Vidzemes plānošanas reģions jau 14. gadu gatavojas realizēt Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos, kurā iespējams pretendēt uz finansējumu kultūras projektu īstenošanai. Programmas mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī.

Ik gadu konkursa nolikums tiek pilnveidots, iekļaujot tajā aktuālākās kultūras prioritātes, balstoties uz nozares ekspertu viedokli, pētījumiem kultūras nozarē, plānošanas dokumentiem un kopš pagājušā gada –  arī vidzemnieku viedokli. Līdzīgi kā pērn, arī šogad sabiedrības balsojuma rezultāts būs būtisks konkursa nolikuma veidošanā, definējot tās kultūras prioritātes, kurās būs iespējams iesniegt kultūras projektu pieteikumus 2021. gadā.

Vidzemes plānošanas reģions saredz, ka līdz ar sabiedrības iesaisti kultūras prioritāro jomu noteikšanā, konkursam iesniegtie projekti kļūs daudzveidīgāki un arī iedzīvotāju interesēm atbilstošāki. Tāpat ikviens tiek aicināts savu izvēli izdarīt, ņemot vērā arī šī brīža izaicinājumus, ar ko sastopas kultūras nozare.

Paust viedokli var ikviens, līdz šī gada 30. decembrim aizpildot tiešsaistes anketuhttps://ej.uz/parkulturuvidzeme, kā arī vairākās vietās klātienē (vairāk par klātienes balsošanas vietām www.vidzeme.lv)

Pagājušajā gadā viedokli pauda 726 iedzīvotāji un balsojuma rezultāts iekļauts konkursa nolikumā.  Papildus, pamatojoties uz vidzemnieku ieteikumiem, šogad izveidota jauna tematiskā prioritāte – sabiedrības iesaiste un kultūrizglītība.

2020. gadā konkursam “Vidzemes kultūras programma” pavisam tika pieteikti 149 projekti par kopējo summu 637 373 EUR. Atbalstīti – 69 projekti, sadalot konkursā pieejamo finansējumu 143 000 EUR apmērām. Konkursā apstiprinātie projektu pieteikumi tika balstīti uz sabiedrības noteiktajām prioritātēm. No Alūksnes novada atbalstu saņēma šādi projekti: Alūksnes muzeja “Radošās meistarklases “Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas”, laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” un portāla “Alūksniešiem.lv” projekts “Unikālas kultūras tradīcijas Alūksnes un Apes novadu pierobežā”, Ērmaņu muižas Danču Etnonakts, Ziemeru muižas Eksperimentālā dzejas laboratorija, Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskā plāna izstrāde.

Ar apkopoto informāciju par balsojuma rezultātiem varēs iepazīties 2021. gada janvārī Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

Kultūras programmu reģionos izsludina VKKF, ik gadu no jauna lemjot par konkursa realizētājiem reģionos.

Vizuālā materiāla tapšanā izmantoti konkursā “Vidzemes kultūras programma 2020” iesniegto un realizēto projektu “Zīļu vainagi Vidzemes muzejos”; koncerts “Vidzemes talanti”; “Stāmerienas pils romantisma meistarklases”; “Kuļam un kaļam” meistardarbnīcas Valmiermuižā; Faktu papildinājums kartē ekspozīcijā “Sirdsapziņas ugunskurs”; Audiovizuāla ekspozīcija „Ienāc pasakā!”; “Seviļas kaislības Sēļu muižā”; Tautas mūzikas diska izdošana; “Gaujas plostnieku tradīcija” (Foto autors: Annija Ratniece); “Gudra izaugsme: Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģija” (Foto autors: Jānis Ūdris); Grāmatas “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” izdošana” (Foto autors: Uģis Brālēns) publicitātes foto. 

Iedzīvotāju aptauja īstenota projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Vairāk: https://bit.ly/30hOMvy

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa

Vidzemes plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: +371 28674617

E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv

Skip to content