Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.09.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 09.09.2021. darba kārtība

09.09.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību
  2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā” izdošanu.
  3. Par saistošo noteikumu Nr. _/2021 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2020 “Par pašvaldības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
  4. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā” izdošanu.
  5. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”” izdošanu.
  6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
  7. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
Skip to content