Pieredzes apmaiņas brauciens - Alūksnes novads

Pieredzes apmaiņas brauciens

14. jūlijā Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes un Sociālās aprūpes centru “Alūksne” un “Pīlādži” darbinieki  viesojās   Bauskas novada sociālajā dienestā pieredzes apmaiņai.  Struktūrvienības vadītāja Zane Kuka izsmeļoši atbildēja uz interesējošiem jautājumiem par dienesta struktūru, darba organizāciju, atalgojuma sistēmu un iesaisti projektos un to realizāciju.

 Otrs apmeklējuma objekts bija Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centrs “Derpele” Bauskas novada Codes pagastā. Centrs izvietots senā vēsturiskā ēkā, kurā pakalpojumu sniedz tikai cilvēkiem, kas spēj pārvietoties. Centra vadītāja Inta Savicka pastāstīja, ka 40 pakalpojuma saņēmējiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus sniedz sociālais darbinieks, sociālie rehabilitētāji, sociālais aprūpētājs, aprūpētāji. Tāpat centrā pieejami friziera un medmāsas pakalpojumi. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti arī podologs, psihiatrs, psihologs un citi speciālisti, kā arī iemītnieki tiek vesti uz medicīnas iestādēm izmeklējumu veikšanai. Lielākoties iemītnieki dzīvo divvietīgās istabiņās.

Pārsteidza sakārtotā muižas apkārtne, kurā izvietota plaša rožu kolekcija. Iemītniekiem ir ļoti svarīgi, ka ir sakārtota apkārtne, kur patīkami un droši pavadīt laiku.

 

15. jūlijā aprūpes centru darbinieki apmeklējaSociālās aprūpes centru “Tērvete”, kas izvietots  20. gs. otrajā pusē celtā ēku kompleksā meža ielokā, 20 km no Dobeles. Iestāde  izvietota speciāli aprūpes centram celtā ēkā. Aprūpes centra vadītāja Signe Vintere kopā ar savu komandu bija sagatavojusi prezentācijas materiālu par centra iemītnieku dzīvi. Uzzinājām, ka centrā pakalpojumu var saņemt 230 klienti, kas tiek izvietoti 6 aprūpes nodaļās atbilstoši viņu funkcionālajām spējām. Pašlaik tiek veikta ēkas renovācija.  Darbinieki ļoti strādā pie tā, lai iemītnieki nezaudētu ikdienas darbošanās iemaņas. Viņi tiek iesaistīti dažādās aktivitātēs, ko lielākoties organizē pulciņa vadītājs. Iestādes vadītāja uzsvēra, ka uz visiem svētkiem, lai nodrošinātu nepieciešamo svētku norisei, strādā visa komanda.

 Dobelē mums bija iespēja iepazīties arī ar atbalsta centru “Solis “ un Krīzes centru. Iepriecināja dalībnieku veidotie darbi un darbinieku milzīgā neatlaidība un entuziasms.

 Pateicamies par jauko pieredzes apmaiņas braucienu. Šādi varam novērtēt savu darbu,  paskatīties no malas un  iegūt jaunas idejas, ko realizēt savā darbā.

Ilze Posta,
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja

Skip to content