Ražošanas ēkā “Biznesa stacija” svin Spāru svētkus - Alūksnes novads

Ražošanas ēkā “Biznesa stacija” svin Spāru svētkus

Trešdien, 19. oktobrī, Alūksnē nosvinēti Spāru svētki topošajai ražošanas ēkai “Biznesa stacija”, kas atrodas Tālavas ielā 5, blakus Bānīša stacijai.

 

Līdz ar Spāru svētkiem, kad būvnieks virs ēkas jumta spārēm paceļ vainagu, noslēdzas būtisks būvniecības posms. “Biznesa stacijas” ēkas būvniecībā tas nozīmē, ka vēl tuvāk ir pietuvojies mirklis, kad Bānīša stacijas kvartālu papildinās vēl viena uzņēmējdarbībai nozīmīga un vizuāli pievilcīga būve. Jāpiemin arī tas, ka pirms jaunās ražošanas ēkas šajā teritorijā nojauktas četras vidi degradējošas būves, līdz ar to sakārtota iepriekš vizuāli nepievilcīgā apkārtne.

 

Spāru svētkos Alūksnes novada pašvaldības vadības pārstāvji apciemoja būvniekus, kas strādā šajā objektā, lai pateiktos par līdz šim paveikto un vēlētu veiksmīgu turpmāko būvniecības procesu. Būvniekiem pašvaldības kā pasūtītāja vārdā pateicās domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, priekšsēdētāja vietnieki Druvis Tomsons un Jānis Sadovņikovs.

 

“Biznesa stacija” top apjomīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros. Šis ir finansiāli un arī aktivitāšu ziņā apjomīgākais projekts, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība. Līdztekus “Biznesa stacijas” būvniecībai tiek pārbūvēti arī Tālavas un Gulbenes ielu posmi, uzlabota ūdensapgādes infrastruktūra Pilssalas ielas posmā, būvētas trīs ražošanas ēkas novada teritorijā, septiņos novada pagastos pārbūvēti uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgi ceļi un to posmi.

 

Šī projekta mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas un revitalizējot degradētu teritoriju. Projekts vērsts uz saimnieciskās darbības veicējiem pilsētā un novadā – vairāk nekā 32 uzņēmumiem, kuru pamatdarbības jomas ir saistītas ar ražošanu, tirdzniecību, pārvadājumiem un citām novada attīstībai svarīgām nozarēm, kā arī potenciālajiem komersantiem, investoriem, vietējiem uzņēmumiem un projekta sadarbības partneriem.

 

Par ražošanas ēkas “Biznesa stacija” telpu izmantošanu pašvaldība ir organizējusi telpu nomas izsoles un ir noskaidroti komersanti, kuri nomās jaunās ēkas telpas. No 2023. gada “Biznesa stacijā” darīs Alūksnes alu, gatavos Alūksnes ezera zušu konservus, ražos keramikas un miksētu materiālu interjera dizaina priekšmetus, sniegs grafiskā dizaina un vizuālās reklāmas ražošanas, drukas un montāžas pakalpojumus, ražos Click sistēmas saplākšņa stendus vietējiem uzņēmumiem un eksportam.

 

“Biznesa staciju” būvē SIA “Velve-AE”, projektētājs un autoruzraugs – SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA”, būvuzraugs – SIA “BBPV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.

ERAF

 

FOTO: Evita Aploka, Jurijs Drozdovs

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content