Uzņēmējdarbības attīstībai pārbūvēts autoceļš Zeltiņi-Zemītes - Alūksnes novads

Uzņēmējdarbības attīstībai pārbūvēts autoceļš Zeltiņi-Zemītes

Alūksnes novada pašvaldības īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros Zeltiņu pagastā pārbūvēts autoceļš Zeltiņi-Zemītes 540 m garumā.

 

Pārbūvētā autoceļa atklāšanas pasākumā piedalījās Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, priekšsēdētāja vietnieki Līga Langrate un Druvis Tomsons, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola un projektu vadītāja Santa Supe, Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja Elita Laiva, būvdarbu veicēja SIA “Limbažu ceļi” atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Rumpe, SIA “Ceļu komforts” autoruzraugs Edgars Leitis, kā arī vietējie uzņēmēji – SIA “Geo Solutions” valdes priekšsēdētājs Oļegs Ivanovs un SIA “ANDRUMI” valdes priekšsēdētājs Andris Umurs.

 

Veicot ceļa Zeltiņi-Zemītes pārbūvi, atjaunots ceļa profils, ūdensatvades grāvji un caurtekas, noņemts nomaļu apaugums, izbūvētas nobrauktuves un uzklāts jauns asfalta segums. Šis ir viens no uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgajiem ceļiem septiņos novada pagastos, kas atjaunots, pateicoties Eiropas fondu un pašvaldības finansētajam projektam. 2020. gadā Alūksnes novada pašvaldība visā novadā tikās ar lielākajiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem, izzinot, kāda infrastruktūra tiem būtu nepieciešama, lai veicinātu attīstību. Tā kā šī projekta investīcijas ir paredzētas uzņēmējiem un ir jāsasniedz noteikti rādītāji – investīcijas un jaunas darba vietas, pašvaldībai bija rūpīgi jāvērtē, kuri novada uzņēmēji un lauksaimnieki spēs tos sasniegt.

 

– Tiekoties ar Zeltiņu pagasta lielākajiem uzņēmējiem sarunās par nepieciešamo infrastruktūru, kā viena no vajadzībām izkristalizējās cietais segums autoceļam. Startējot vienā no uzņēmējdarbības atbalsta programmām, Alūksnes novads ir saņēmis lielāko atbalsta apjomu valstī. Tas bija ļoti izšķiroši, lai arī lauku teritorijās īstenotu šādu jēgpilnu projektu par labu uzņēmējiem. Šajos sadārdzinājuma apstākļos uzbūvēt ceļu ar asfalta segumu nebija vienkārši un viegli, bet šodien varam uz rezultātu skatīties ar lepnumu, un ceļu varēs izmantot gan uzņēmēji, gan apkaimes iedzīvotāji. Lai ceļš labi kalpo un uzņēmējiem labi rādītāji! – pārbūvētā ceļa atklāšanas pasākumā, sakot paldies gan Zeltiņu pagasta uzņēmējiem, gan pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļai, pagasta pārvaldei un būvniecībā iesaistītajiem, uzsvēra domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

 

SIA “Geo Solutions” valdes priekšsēdētājs Oļegs Ivanovs, atklājot pārbūvēto ceļu, savā un kaimiņos esošo uzņēmēju vārdā pateicās par īstenoto projektu pašvaldībai un visiem, kas strādāja un ieguldīja savus spēkus, organizējot un būvējot.

– Šis ceļš tiešām stipri uzlabo vidi un ir vērtība, – uzsvēra O. Ivanovs.

 

Ceļa Zeltiņi-Zemītes būvniecību veica SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Sunlight avenue”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”, projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Santa Supe.

 

ERAF projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ir finansiāli un aktivitāšu ziņā apjomīgākais projekts, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība.  Šis projekts ietver ražošanas ēkas “Biznesa stacija” būvniecību, Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūvi, ūdensapgādes infrastruktūras uzlabošanu Pilssalas ielas posmā, Alūksnē, trīs ražošanas ēku būvniecību novada teritorijā, uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ceļu un to posmu pārbūvi septiņos novada pagastos.

 

Šī projekta mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas un revitalizējot degradētu teritoriju. Projekts vērsts uz saimnieciskās darbības veicējiem pilsētā un novadā – vairāk nekā 32 uzņēmumiem, kuru pamatdarbības jomas ir saistītas ar ražošanu, tirdzniecību, pārvadājumiem un citām novada attīstībai svarīgām nozarēm, kā arī potenciālajiem komersantiem, investoriem, vietējiem uzņēmumiem un projekta sadarbības partneriem.

ERAF

FOTO: Evita Aploka, Jurijs Drozdovs
SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content