Alūksnes novada vokālo ansambļu skate - Alūksnes novads

Alūksnes novada vokālo ansambļu skate

Mūsdienās arvien svarīgāka kļūst muzicēšanas tradīciju saglabāšana un attīstība, īpaši izceļot mākslinieku spēju izpildīt dziesmas a cappella tehnikā, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa.

Alūksnes novadā ir daudz amatiermākslas kolektīvu, kas sekmē šo muzicēšanas tradīciju saglabāšanu. Lai veicinātu ansambļu māksliniecisko un profesionālo meistarības izaugsmi, ir nepieciešams veikt pārbaudes. Tādēļ 2023. gada 25. februārī plkst. 13.00 savu meistarību Alūksnes novada vokālo ansambļu skatē Alūksnes Kultūras centrā rādīs Alūksnes novada un arī Balvu novada vokālie ansambļi.

Vokālo ansambļu dalībnieku skaits ir no trīs līdz 12 un katrs ansamblis ir iedalāms kādā no kategorijām – sieviešu, vīru, jauktais, senioru, jauniešu, bērnu. Mūsu novadā ir deviņi šādi vokālie ansambļi, kam pievienosies arī divi ansambļi no Balvu novada. Skatē noskaidrosies, kurš no ansambļiem spēs vismeistarīgāk un tehniskāk izpildīt divas, pēc pašu brīvas izvēles atlasītas dziesmas. Vienai no šīm dziesmām jābūt a cappella izpildījumā un otra dziesma var tikt izpildīta ar pavadījumu.

Vokālo ansambļu skates rīkotājs ir Alūksnes novada Kultūras centrs sadarbībā ar Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķa virsdiriģentu Uldi Kokaru.

Ikviens interesents aicināts nākt izbaudīt muzikālos priekšnesumus. Ieeja skatē brīva.

 

Sagatavoja: Monta MELZOBA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content