Finanšu komitejas 16.02.2023. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 16.02.2023. sēdes darba kārtība

16.02.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3652 002 0061, “Ezerslokas”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3656 008 0173, “Diānas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jaundārzu iela 6A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Dārza ielā 11 un Brūža ielā 7, un ūdensvada Siguldas ielā un Pumpura ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
5. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2023. – 2025. gadam apstiprināšanu.
6. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
7. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr. 405 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldei”.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 224 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Mūzikas skolai”.
11. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis””.
12. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.478 “Par amata vietām un atlīdzību Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte””.
13. Par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte””.
14. Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
15. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.484 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā”.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.487 “Par amata vietām un atlīdzību Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai”.
17. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā.
18. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai.
19. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bāriņtiesā.
20. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 489 “Par amata vietām un atlīdzību Ziemeru pamatskolā”.
21. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.230 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai” .

Skip to content