KĀ BĒRNUDĀRZĀ TIEK VEICINĀTS BĒRNU RADOŠUMS UN IZTĒLE - Alūksnes novads

KĀ BĒRNUDĀRZĀ TIEK VEICINĀTS BĒRNU RADOŠUMS UN IZTĒLE

Laiks, kad daba grimst ziemas mierā, bērniem ir iedvesmas un radītprieka laiks, savukārt mēs, pieaugušie piedāvājam dažus padomus, kā to sekmīgi attīstīt: 

  • Nodrošinot bērnam atbilstošus apstākļus radošai darbībai.

Grupā bērni regulāri saņem atbilstošus ārējos stimulus, piemēram, daudzveidīgus materiālus, brīvo laiku, kad bērns kaut ko rada pats, nevis atkārto citu piemēru. Kā rezultātu, mēs redzam bērnu mākslinieciskās izpausmes, ko attēlo, piemēram, zīmēšana, gleznošana, veidošana, līmēšana, dažādu rotājumu izgatavošana. 4.grupas zēniem un meitenēm raksturīgā spontanitāte, bērnišķīga fantāzija, kas sajaukta ar vēlmi izteikt savas visdziļākās jūtas, rada negaidītus un oriģinālus šedevrus. 

  • Radot maksimāli plašākas iespējas radoši domāt.

Bērniem, ikdiena grupā caurvijas ar rotaļnodarbībām, mūzikas, sporta, logopēda, speciālā pedagoga nodarbībām un brīvo laiku, kurā attīstīt savu radošumu. Spēlēšanās, piemēram, saliekot puzles gabaliņus vai rotaļu Lego konstruktoru klucīšus, dažādas asociāciju, vārdu spēles, teātra lugu iestudēšana, lomu spēles u.tml. ir vienkāršākais un vienlaikus arī patīkamākais veids, kā tiek stimulēta bērna radošā domāšana. Bērni ir “mazie pieaugušie”, kas mācās patstāvīgi tikt galā ar dažādām ikdienas situācijām un risināt problēmas, piemēram, izmēģinot un mācoties no savām kļūdām, nevis tikai sekojot jau gatavam paraugam. Radošās domāšanas prasme, ir ļoti liela vērtība pieaugušā cilvēka dzīvē. Viņi pratīs radīs jaunas lietas, izmantojot paši savu pieeju.

  • Ļaujot bērnam rīcības brīvību. 

Lielisks veids, kā veicināt bērna radošo domāšanu, ir grāmatu lasīšana. Lasot priekšā un bērnam pašam lasot, jeb stāstot pēc ilustrācijas tiek netīši stimulēta iztēle. Šogad aizrautīgi lasām grāmatas no Alūksnes bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāru sagatavotā katra mēneša “grāmatu kofera”.  Lasot pēc grāmatas ilustrācijām, bērni piedāvā savas idejas, kā stāsts varētu attīstīties tālāk. 

Bērnu radošums un radošā domāšana, ļauj bērnam brīvību rīkoties, atklāt apkārtējo pasauli un pašam pieņemt lēmumus negaidot lietošanai jau gatavas instrukcijas, kā rīkoties.

KĀ BĒRNUDĀRZĀ TIEK VEICINĀTS BĒRNU RADOŠUMS UN IZTĒLE KĀ BĒRNUDĀRZĀ TIEK VEICINĀTS BĒRNU RADOŠUMS UN IZTĒLE KĀ BĒRNUDĀRZĀ TIEK VEICINĀTS BĒRNU RADOŠUMS UN IZTĒLE KĀ BĒRNUDĀRZĀ TIEK VEICINĀTS BĒRNU RADOŠUMS UN IZTĒLE

 Sagatavoja: 4.gr. skolotāja Lusine PETROSJANA – GOLUBEVA

Skip to content