Aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - Alūksnes novads

Aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu

No 20. oktobra līdz 2. novembrim Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas fasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā”.

Saistošo noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt Alūksnes pilsētas vēsturiskā centra un novada vēsturiskās apbūves saglabāšanu. Tie noteiks kārtību, kādā ēkas īpašnieks vai viņa pilnvarnieks var saņemt Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļa ēkas fasādes restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijai.

Uz līdzfinansējumu būs iespējams pretendēt ēkām, kuras atrodas: novada administratīvajā teritorijā un ir reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, kā arī ēkām Alūksnes pilsētas vēsturiskajā centrā un ir kultūras pieminekļi (tai skaitā valsts nozīmes).

Saskaņā ar saistošo noteikumu projektu, pašvaldība līdzfinansējumu granta veidā piešķirs kārtējam kalendārajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

 Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
  • nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content