Aicina izteikt viedokli par kapsētu darbības saistošajiem noteikumiem - Alūksnes novads

Aicina izteikt viedokli par kapsētu darbības saistošajiem noteikumiem

No 20. marta līdz 3. aprīlim ikviens interesents var izteikt viedokli par sagatavoto Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projektu par pašvaldības kapsētu darbības noteikumiem.

Saistošie noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības, kapsētu darbības un kārtības noteikumus, kapavietas piešķiršanas un ierādīšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapličas izmantošanas un kapavietu laukuma kopšanas noteikumus, kapsētas apsaimniekotāja tiesības un pienākumus, pakalpojuma sniedzēju darbības noteikumus kapsētās, bezpiederīgo un nezināmo mirušo personu apbedīšanas kārtību, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī saistošo noteikumu izpildes kontroli.

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes https://aluksne.lv/ sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem.

 Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā.

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

– nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi portālā latvija.gov.lv,

– nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,

– nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā,

– nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

 

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content