Informācija par atkārtotu pieteikšanos līdzfinansējumam pagalmu labiekārtošanai - Alūksnes novads

Informācija par atkārtotu pieteikšanos līdzfinansējumam pagalmu labiekārtošanai

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 2014. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr. 24/2014 ““Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai”
” (apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.11.2014. lēmumu Nr.421  (protokols Nr.21, 17.punkts)) 17. punktu, tiek izsludināts atkārtots  pieteikumu iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 2018. gada 4. jūnija līdz 15. jūnijam.

Pieteikuma_Veidlapa

Skip to content