DŽIMBAS DROŠĪBAS CEĻOJUMS - Alūksnes novads

DŽIMBAS DROŠĪBAS CEĻOJUMS

Trešdien, 20. martā, 5. grupas bērni kopā ar vecākiem un skolotājām devās mācību ekskursijā uz Rīgu, uz centru “Dardedze”,  kurā apmeklēja personiskās drošības programmu „Džimbas drošības ceļojums”.

Programmas mērķis ir veicināt bērnu spējas atpazīt iespējamos draudus attiecībās ar citiem cilvēkiem un mudināt bērnus domāt kā pareizi rīkoties, lai mazinātu apdraudējumu sev un citiem.

Džimbas drošības skolas mājīgajās, īpaši bērniem pielāgotajās telpās bērni atkārtoja un nostiprināja personiskās drošības pamatprincipus interaktīvā veidā – darbojoties darbnīcā, spēlējot teātri un pārrunājot dažādas situācijas.

Bērni satika drošuli Džimbu viņa mājīgajā istabiņā, kurš ir ieradies no īpašas salas uz dzīvi Latvijā, lai bērniem nodotu drošas saskarsmes, zināšanas, kas ir būtiskas, lai mazinātu šo bērnu risku kļūt par vardarbīgas, cietsirdīgas rīcības upuriem un veicinātu viņu pašapziņu un prasmi droši rīkoties dažādās situācijās. Bērni sasveicinājās ar īpašo sveicienu, iepazinās, sarunājās un uzdāvināja pašgatavoto grāmatu „Sveicieni no Alūksnes!”

Bērni aktīvi iesaistījās „Džimbas drošības ceļojumā”, pielietojot zināšanas, kuras bija apguvuši  Džimbas drošības programmas nodarbībās.

Noslēgumā visi cienājās Džimbas kafejnīcā un kopā ar vecākiem nodziedāja Džimbas drošības dziesmu.

 

 

Džimbas drošības aģente, 5.grupas skolotāja Sanita APŠUSALA

Skip to content