Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi

Saskaņā ar Meža likuma 38.3. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 05.03.2013. noteikumu Nr. 123 “Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” 29. punktu,

Alūksnes novada pašvaldība ir izstrādājusi “Atpūtas un sporta parka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”. Noteikumu mērķis ir nodrošināt “Mežinieku” teritorijas estētisko, ainavisko, ekoloģisko, vides, kultūrvēsturisko, izglītojošo, aktīvās atpūtas un rekreācijas vērtību saglabāšanu un atbilstošu apsaimniekošanu.

Lūdzam iepazīties ar sagatavoto materiālu un izteikt viedokli! Ierosinājumus noteikumu uzlabošanai sūtīt elektroniski uz dome@aluksne.lv līdz 2021. gada 14. maijam. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitekti Andu Klints pa tālruni 22028275, e-pasts: anda.klints.@aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldība ir izstrādājusi “Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”. Noteikumu mērķis ir nodrošināt “Mežinieku” teritorijas estētisko, ainavisko, ekoloģisko, vides, kultūrvēsturisko, izglītojošo, aktīvās atpūtas un rekreācijas vērtību saglabāšanu un atbilstošu apsaimniekošanu.
Laika posmā no 13.04.2021 līdz 14.05.2021. Alūksnes novada iedzīvotājiem tika lūgts iepazīties ar noteikumiem un izteikt viedokli. Tika saņemti divi juridisku personu ieteikumi precizēt mehānisko transportlīdzekļu kustības ierobežošanu un potenciālo aizsargājamo biotopu teritorijas Mežaparkā. Ieteikumi tika ņemti vērā noteikumu sagatavošanā.

NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

 

Skip to content