Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Alūksnes novada Veclaicenes pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Alūksnes novada Veclaicenes pagastā

Aktualizēts  2024.gada 22.aprīlī

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

Augstkalni

3688 001 0038

1.60

 

Mežrozes

3688 001 0076

6.20

 

Kaziņas

3688 001 0109

1.60

 

Cepurīši

3688 001 0220

5.0

 

Kalnalielpurāni

3688 001 0132

31.6

 

Rožukalns

3688 001 0152

0.2052

 

Kersnu karjers

3688 001 0153

0.73

 

Kersnu izgāztuve

3688 001 0154

5.13

 

Bez adreses

3688 001 0160

3.70

 

Druskas

3688 001 0170

5.10

 

Druskas

3688 001 0171

15.60

 

Druskas

3688 001 0173

5.20

 

Rozītes

3688 001 0175

1.40

 

Rozītes

3688 001 0176

2.10

 

Bez adreses

3688 001 0081

4.60

 

Rozītes

3688 001 0204

3.20

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 001 0217

0.20

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 001 0218

0.3202

 

Kalna Vizlas 1

3688 002 0044

2.82

 

Kalna Zeņģi

3688 002 0068

3.0

 

Sirseņi 1

3688 002 0086

0.48

 

Drusku pienotava

3688 002 0088

0.1863

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 002 0095

0.80

 

Druskas

3696 002 0106

0.30

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 002 0107

0.3371

 

Papardes 2

3688 003 0068

1.20

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 003 0102

0.30

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 003 0144

0.10

 

Bez adreses

3688 003 0148

3.30

 

Bez adreses

3688 003 0177

0.50

 

Lazdiņas 1

3688 004 0020

16.30

 

Bērzukalni

3688 004 0034

27.10

 

Ferma

3688 004 0041

1.1263

 

Auziņas 2

3688 004 0057

2.40

 

Bitītes

3688 004 0105

2.40

 

Bērzukalni

3688 004 0116

6.10

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 004 0117

0.50

 

Bērzukalni

3688 004 0119

0.20

 

Liepas 1

3688 004 0120

1.30

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 004 0123

0.60

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 004 0128

1.70

 

Lejaspeņķi

3688 005 0035

19.10

 

Bez adreses

3688 005 0036

4.30

 

Bez adreses

3688 005 0082

0.60

 

Skalbes

3688 005 0130

10.70

 

Jaunmišas

3688 005 0137

0.8400

 

Koruļu karjers

3688 005 0191

1.080

 

Ozoliņi

3688 005 0192

2.0

 

Gobas

3688 005 0209

2.1

 

Koruļu māja

3688 005 0211

1.60

 

Abavas

3688 005 0230

2.640

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 005 0257

1.20

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 005 0274

0.40

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3688 005 0275

0.25

 

Bez adreses

3688 005 0271

3.70

 

 

KOPĀ:

217.0451

 

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011           

 

Skip to content