ĢIMEŅU SPORTA DIENA - Alūksnes novads

ĢIMEŅU SPORTA DIENA

12.maija pēcpusdienā “SPRĪDĪŠA” teritorijā, visos rotaļu  laukumos, notika liela rosība, jo 109 ģimenes ar 135 bērniem bija atsaukušās aicinājumam piedalīties ikgadējā sporta dienā Alūksnes novada ģimenēm.

Sporta dienu jau daudzus gadus organizējam ES projekta “Dzīvo vesels Alūksnes novadā” ietvaros, sadarbojoties ar Alūksnes novada pašvaldību un Nevalstisko organizāciju atbalsta centru.

Pasākumā ieskaņā mūs priecēja ABJC pulciņa “Puķuzirņi” dziedošie mūsu iestādes bērni skolotāju L.BERKULES un V.VĒRDIŅAS vadībā.

Ģimenes varēja izbaudīt jauko, saulaino pēcpusdienu, kopīgi darbojoties astoņos aktivitāšu centros, kuru aktivitātes bija saistītas ar iestādes Ekoskolas gada tēmu “Transports”:

Iesildies, pirms dodies dabā!

Pele brauc ar auto.

Ātrākais soļotājs.

Esi drošs uz ceļa!

Staigā kājām, mācies dabā!

Kas brauc, kas peld, kas lido?

Buro, buro, laiviņa!

Laimīgu ceļu!

Centru aktivitātes vadīja mūsu iestādes skolotājas, Alūksnes novada muzeja un Alūksnes novada bibliotēkas darbinieki.

Aktīvā, atraktīvā veidā katrs varēja atkārtot un uzzināt, kas ir dabai draudzīgākie pārvietošanās veidi un transporta līdzekļi, stiprināt savus sportiskos spēkus, mācīties, kā iespējams jēgpilni pavadīt laiku dabā. Daudzi pirmo reizi izmēģināja soļošanas sporta pareizo soli un iepazinās ar Alūksnes novada muzeja sagatavoto informāciju par mūsu novadnieku, soļotāju A. Liepaskalnu. Protams, bērniem vislielākais prieks par Sporta dienas medaļām, pašu izgatavotajām lietām un dāvaniņu -videi draudzīgu pārvietošanās transporta līdzekli, ko bērniem dāvināja uzņēmums “Make Me” .

Prieks, ka saņemot paši, mācāmies arī dot, pasākuma laikā Alūksnes Novada fondam ar mērķi “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” tika saziedoti 51,04 EUR. Liels paldies katram ziedotājam un vecākiem, kas bērniem māca labdarību jau no mazotnes.

Paldies visiem, visiem aktīvajiem cilvēkiem, gan, kas piedalījās, gan, kas organizēja pasākumu, kopā bijām liels pulks – 343 dalībnieki, kas viens otram dāvinājām prieku un labi pavadītu laiku kopā ar ģimeni, draugiem dabā, svaigā gaisā!

Sagatavoja: Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” vadītājas vietniece izglītības jomā A.APINE

Skip to content