Mārtiņdiena Pienenītē - Alūksnes novads

Mārtiņdiena Pienenītē

Katru gadu mūsu pirmsskolas izglītības iestādē Mārtiņdiena tiek ļoti gaidīta un vareni svinēta.

Lai sāktos balta ziema un laiks ātrāk ritētu uz gaišo pusi,– bērni un dārziņa darbinieki teica tautas ticējumus un gāja rotaļās.

Bija gan varens  ķekatu gājiens, kad kopā tika spēlētas latviešu tautas rotaļas, gan pīrāgu cepšana, gan masku gatavošana kā arī gaiļa pazudušo krāsu meklēšana un radoša darbošanās. Ķekatnieku lomās šogad bija iejutušies Skudriņu grupas bērni, kas ciemojās visās grupās.

Mārtiņos vienmēr ir bagātīgi klāts galds, tad bērni cienājās arī veselīgiem našķiem un dārzeņiem, un pašu ceptiem pīrāgiem.

Mārtiņdiena Pienenītē Mārtiņdiena Pienenītē Mārtiņdiena Pienenītē

Skip to content