Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Jaunalūksnes pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamie zemes gabali Jaunalūksnes pagastā

Aktualizēts  2024.gada 18.aprīlī

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Jaunalūksnes pagastā

Īpašuma nosaukums

Kadastra

apzīmējums

Platība

(ha)

Rezultāts

 

Tacis

3656 001 0023

0.9206

 

29.03.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. JPP/1-9/22

 

Putnakalns

3656 001 0055

3.8718

Ezerkalni

3656 001 0082

1.00

Jaunciems

3656 001 0084

3.41

 

 

 

 

 

 

29.03.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. JPP/1-9/22/10

Bez adreses

3656 001 0102

1.10

Ezerkalni 1

3656 001 0118

1.37

Bez adreses

3656 001 0151

1.47

Apiņkalns

3656 001 0152

0.55

Bez adreses

3656 003 0033

5.10

Kubulnieki

3656 003 0082

0.40

Kristiņi

3656 003 0084

1.10

Zirnītis

3656 003 0085

6.70

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3656 003 0153

0.1406

Kubulnieki

3656 003 0156

1.90

Vecavoti

3656 003 0167

0.69

Bez adreses

3656 003 0168

5.80

Bez adreses

3656 003 0170

0.3039

Smilga

3656 003 0172

3.10

Urdziņas

3656 003 0173

0.2185

VRZ

3656 003 0174

0.0414

VRZ

3656 003 0175

0.0664

Krastiņi 1

3656 003 0176

0.30

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3656 003 0179

0.1494

Krastiņi 1

3656 003 0188

0.15

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3656 003 0189

0.1329

Garjuri 23

3656 004 0067

0.76

Garjuri 23

3656 004 0071

0.30

Kaspari

3656 004 0082

3.30

Garjuri 23

3656 004 0095

0.77

Garjuri 23

3656 004 0096

3.50

Garjuri 23

3656 004 0102

2.98

Vilciņi

3656 004 0106

1.10

VRZ

3656 004 0107

0.55

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

36 560 040 108

0.30

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. JPP/1-9/22/10

Nikolska 1

36 560 040 112

0.10

Garjuri 23

3656 004 0139

2.80

Puķudruva

3656 004 0146

1.46

Garjuri 23

3656 004 0155

1.20

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3656 004 0162

0.4

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3656 004 0164

0.50

VRZ Garjuri

3656 004 0169

0.39

Rāmuļi

3656 005 0040

2.93

Aitiņas

3656 005 0076

6.12

Bundzene 1

3656 005 0081

1.00

Riekstiņi

3656 006 0041

3.89

Noriņas 1

3656 006 0042

0.50

Vētraine

3656 006 0082

0.50

Vētraine 2

3656 006 0091

1.04

Aitiņas

3656 006 0100

6.27

Šalkas

3656 006 0101

6.05

Aitiņas

3656 006 0111

3.01

Bez adreses

3656 006 0116

4.96

Ploskums

3656 002 0017

2.34

29.03.2022. Medību tiesību nomas līgums Nr. JPP/1-9/22/11

 

 

 

Ploskums 3

3656 002 0023

2.00

Ploskums 5

3656 002 0024

0.70

VRZ

3656 002 0025

4.60

Zaļumi

3656 002 0037

2.28

Jāņzemji

3656 002 0038

0.6117

Mežmaļi

3656 002 0039

4.80

Ploskums

3656 002 0044

3.81

Ploskums 2

3656 002 0047

1.60

Bez adreses

3656 002 0048

3.66

Zaļumi

3656 007 0036

2.77

Rezerves zemes fonds

3656 006 0083

3.11

Birznieki

3656 012 0047

0.398

11.03.2021. Medību tiesību nomas līgums Nr. JPP/1-9/21/6

Ceriņi

3656 010 0254

6.5

 

Mežinieki 1

3656 009 0141

1.68

 

Teikas

3656 010 0210

0.1749

 

Dārza 11

3656 005 0037

0.73

 

Miezāji

3656 014 0049

5.5

 

Bez adreses

3656 010 0158

1.0

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 005 0077

0.2

 

VRZ kūts

3656 008 0197

0.12

 

Bez adreses

3656 010 0279

0.74

 

Bez adreses

3656 003 0022

0.353

 

 Viesturi 1

3656 003 0032

3.78

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3656 003 0139

0.4

 

Bez adreses

3656 003 0240

0.42

 

Bērzaine

3656 004 0029

15.60

 

VRZ Lašķi

3656 004 0040

0.71

 

 Pīlādzītes

3656 004 0057

3.85

 

Garjuri

3656 004 0060

4.61

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3656 004 0061

0.3

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3656 004 0063

0.2218

 

Bez adreses

3656 004 0064

1.0

 

Bez adreses

3656 004 0073

26.6515

 

VRZ Garjuri

3656 004 0077

0.86

 

Garjuri

3656 004 0093

1.2571

 

Ganība

3656 004 0140

0.85

 

Bez adreses

3656 004 0143

3.0

 

Bez adreses

3656 004 0159

4.71

 

Ziemeļi 2

3656 005 0057

1.76

 

Jāņi

3656 005 0062

3.55

 

Dadži

3656 005 0063

26.32

 

Māliņi

3656 005 0065

1.1

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 005 0078

0.17

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 005 0079

0.18

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 005 0080

0.17

 

Aitiņas

3656 005 0084

0.4140

 

Veikals

3656 006 0035

0.2

 

Saulīši

3656 006 0043

0.40

 

Ķiegeļkalns

3656 006 0045

2.3

 

Ķieģeļkalns 1

3656 006 0056

3.53

 

Ķieģelnīca

3656 006 0057

2.64

 

Saulītes

3656 006 0085

0.95

 

Sauliķi 2

3656 006 0086

2.00

 

Bez adreses

3656 006 0088

1.03

 

Visikums

3656 006 0092

2.3

 

Bez adreses

3656 006 0096

1.9057

 

Lejas

3656 006 0097

1.1296

 

Indāni

3656 006 0103

1.74

 

Bez adreses

3656 006 0107

7.80

 

Zemturi

3656 006 0109

5.20

 

Bez adreses

3656 006 0115

1.49

 

Šalkas

3656 006 0119

0.59

 

Šalkas

3656 006 0120

1.26

 

Zaļumi

3656 007 0036

2.77

 

Šķilderi

3656 008 0079

0.4

 

VRZ Šķilderi

3656 008 0139

0.96

 

Oļi

3656 008 0178

1.4

 

Šķilderi

3656 008 0185

4.08

 

Kalnašķiņķi

3656 008 0209

2.20

 

Kalnasauliķi

3656 008 0210

0.04

 

Sauliķi

3656 008 0211

0.02

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 008 0212

0.22

 

Meisīši

3656 008 0223

3.96

 

Meisīši

3656 008 0224

0.54

 

Āboliņi

3656 009 0045

4.0

 

Jaunbērziņi

3656 009 0070

4.2

 

Bez adreses

3656 009 0085

0.05

 

Valsts mežs 36560090095, daļa

3656 009 0095

95.83

 

Retāji

3656 009 0136

9.80

 

Starpgabals pašvaldībai piekritīgs

3656 009 0137

0.2036

 

Garasimi

3656 009 0138

3.00

 

Palmas 1

3656 009 0142

3.32

 

Sisenītis

3656 009 0148

4.07

 

Izgāztuve

3656 009 0149

6.30

 

Aitiņas

3656 009 0155

5.8

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 009 0157

0.05

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 009 0158

0.06

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 009 0159

0.17

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 009 0160

0.11

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 009 0161

0.16

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 009 0162

0.17

 

Bez adreses

3656 010 0069

2.8

 

Bez adreses

3656 010 0105

8.50

 

Vārpas 2

3656 010 0116

6.1

 

Krustakalns

3656 010 0154

1.8

 

Pļaviņas

3656 010 0156

2.2

 

Bez adreses

3656 010 0157

9.0

 

Atvariņi

3656 010 0168

4.30

 

Aizcirtums 2

3656 010 0190

0.5

 

Dainas

3656 010 0211

0.4

 

Bez adreses

3656 010 0212

0.62

 

Bejas skola

3656 010 0214

4.8

 

Bejas skola

3656 010 0215

5.2

 

Bez adreses

3656 010 0271

14.75

 

Kaspari

3656 010 0277

2.15

 

Censoņi

3656 010 0281

2.1786

 

Bez adreses

3656 010 0284

5.8

 

Rudži

3656 010 0287

1.02

 

Starpgabali pašvaldībai piekritīgi

3656 010 0297

1.9

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 010 0298

0.21

 

Starpgabali valstij piekritīgi

3656 010 0299

0.08

 

Bez adreses

3656 010 0302

0.67

 

VRZ Sīpoli

3656 010 0306

0.36

 

Birztalas

3656 011 0035

3.00

 

Vakari

3656 011 0049

0.38

 

Vakari

3656 011 0050

9.74

 

Vakari

3656 011 0051

3.25

 

Vējakalni

3656 011 0059

10.2

 

Miezāji

3656 014 0018

12.80

 

Dimanti

3656 014 0025

4.60

 

Miezāji

3656 014 0050

8.80

 

Miezāji

3656 014 0051

3.25

 

Adrakaši

3656 014 0054

0.4

 

Zariņi

3656 014 0066

11.70

 

Bez adreses

3656 014 0072

0.58

 

 

KOPĀ

582.615

 

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011    

Skip to content