Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Malienas pagastā - Alūksnes novads

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Malienas pagastā

Aktualizēts  2024.gada 22.aprīlī

Īpašuma nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Rezultāts

Meiraviņas

36720020253

1.83

 

Aizvēji

36720020113

4.4

 

Aizvēji

36720020114

2.4

 

Aizvēji

36720020118

1.7

 

Brīviņi

36720010122

7

 

Ceļmalas

36720040051

1.5

 

Gundegas

36720020162

2

 

Jāņzemji

36720010100

2.7

 

Jāņzemji

36720020102

1.3206

 

Jāņzemji

36720020133

2.6

 

Krūmiņi

36720050035

0.98

 

Lauciņi

36720020266

1.01

 

Mākonīši

36720020256

0.7

 

Priežukalns

36720040081

1.1

 

Puķudruvas

36720030098

1.3

 

Rapši

36720040036

0.34

 

Silmači 2

36720010096

1.4

 

Skolas ganības

36720020243

1.5

 

Skolas ganības 1

36720020244

0.9

 

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

36720010103

0.2

 

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

36720020252

4.9

 

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

36720020255

1.2

 

Starpgabali pašvaldībai piekritīgie

36720040057

0.4005

 

Zaļumi

36720010044

1.16

 

Gundegas

36720020265

1.82

 

Bez adreses

36720010104

4.1

 

Bez adreses

36720010126

5

 

Kaķi

36720020198

5

 

Laukmala

36720030111

0.19

 

 

KOPĀ:

60.6511

 

Kontaktinformācija:
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Īpašuma speciāliste Ilze Paia
e pasts ilze.paia@aluksne.lv
tālrunis 29147011

Skip to content