Atceļ satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem pagastu teritorijās

Sakarā ar pavasara šķīdoņa izbeigšanos, ar 24.04.2019. atcelts Alsviķu pagasta pārvaldes 15.03.2019. rīkojums Nr. APP/1.4/19/9 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu”.


Annas pagasta pārvalde informē, ka no 12.04.2019. tiek atcelti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz pašvaldības ceļiem Annas pagastā.
Sakarā ar ceļu rūguma perioda izbeigšanos, Pededzes pagasta pārvalde no 10. aprīļa atceļ satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem Pededzes pagasta teritorijā.


Ilzenes pagasta pārvalde informē, ka no 10.04.2019. atcelti satiksmes ierobežojumi transportlīdzekļiem ar faktisko masu virs 3,5 tonnām pa šādiem pašvaldības autoceļiem: Āres-Tālā Dūre, Mežslokas-Rogas, Paiķeni-Čonkas, Liepiņi-Jaunzemi, Onti-Mežvidi, Muiža-Ezerslokas, Ezerslokas-Baltiņš. Satiksmes ierobežojumu ATCELŠANA neattiecas par pašvaldības autoceļu Jaunzemi-Zvirgzdiņi, kur aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 3,5 tonnas. Tālrunis informācijai – 25779981.


Malienas pagasta pārvalde informē, ka:
Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 15.04.2019. atcelts 18.03.2019. rīkojums Nr.MPP/1-4/19/3 ,,Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Malienas pagastā”.


Mārkalnes pagasta pārvalde informē, ka ar 10.04.2019. atcelts 15.03.2019. rīkojums par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā klimatisko apstākļu dēļ.