No 1. janvāra sāks pāreju uz tiešiem maksājumiem par piegādāto siltumenerģiju - Alūksnes novads

No 1. janvāra sāks pāreju uz tiešiem maksājumiem par piegādāto siltumenerģiju

AS “Simone” kā siltumenerģijas ražotājs un piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) paziņo, ka sākot no 2019.gada 1.janvāra Alūksnes pilsētā AS „Simone” piegādātās siltumenerģijas lietotājiem – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (dzīvokļu) īpašniekiem, tiks uzsākta pāreja uz tiešo maksājumu sistēmu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmajai daļai – par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (siltumenerģiju) dzīvojamās mājas īpašnieks patstāvīgi norēķinās ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, veicot tiešus maksājumus pakalpojuma sniedzējam.

Tiešo maksājumu veikšanai AS „Simone” noslēgs līgumu ar atsevišķās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem – pārvaldnieka SIA „ALŪKSNES NAMI” personā. Katra dzīvokļa īpašnieka, mākslinieku darbnīcas un nedzīvojamo telpu īpašnieka apmaksājamo daļu aprēķinās, pamatojoties uz Metodiku maksas aprēķināšanai katram dzīvokļa īpašniekam.
Pēc līguma noslēgšanas turpmāk dzīvokļu īpašniekiem tiks izsniegti (izsūtīti) atsevišķi individuāli AS „Simone” izgatavoti rēķini par piegādāto siltumenerģiju. Maksājums būs veicams tieši AS „Simone” norēķinu rēķinā – bez pārvaldnieka starpniecības. Maksājumu kontroli veiks AS „Simone” vai tās pilnvarotas personas.

Par tiešo maksājumu nodrošināšanu Piegādātājs iekasēs maksu sekojošā apmērā:
1. Rēķins elektroniskā formātā (tiek nosūtīts uz klienta epastu): 1,04 EUR, t.sk.PVN
2. Rēķins drukātā formātā (tiek ievietots klienta pastkastē): 1,20 EUR, t.sk.PVN;
3. Rēķins drukātā formātā (tiek sūtīts ar pasta starpniecību): 1,73 EUR, t.sk.PVN
Maksa par rēķina sagatavošanu tiks norādīta ikmēneša rēķinā.

Ar līgumu par siltumenerģijas piegādi un tiešo maksājumu veikšanu var iepazīties interneta vietnē: www.aluksne.lv (šeit)
Aicinām dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi norēķināties par piegādāto siltumenerģijas piegādi un samaksāt neizpildītos (kavētos) maksājumus termiņā līdz tiešo maksājumu ieviešanai.

SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDES LĪGUMA PARAUGS

 

Skip to content