Pašvaldība būvdarbu laikā pilnībā pārcēlusies uz citām telpām

Sakarā ar būvdarbiem Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, uz citām telpām ir pārcēlušās visas minētajā adresē strādājošās pašvaldības nodaļas un iestādes.

Ēkas atbrīvošana ir nepieciešama sakarā ar iekšējo inženierkomunikāciju pārbūvi. Jaunajās adresēs pašvaldības administrācijas nodaļas un iestādes atradīsies līdz brīdim, kad būs iespējams atgriezties administratīvajā ēkā. Tā kā pārcelšanās nozīmē arī mēbeļu un darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu pārvietošanu un pieslēgumu nodrošināšanu, lūdzam iedzīvotājus izturēties ar izpratni. Aicinām saziņai izmantot pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv norādītos mobilo tālruņu numurus un e-pastus. Pašvaldības un iestāžu darba laiks netiek mainīts.

Alūksnes novada pašvaldības vadība – domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un pašvaldības izpilddirektore, kā arī Kancelejas nodaļa no 21. janvāra atrodas Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7. Tālrunis informācijai: 64381496. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki strādā uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās, bet pašvaldības izpilddirektore un uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste – Alūksnes Kultūras centra administrācijas telpās. Iesniegt pašvaldības Kancelejā dokumentus, saņemt sagatavotos dokumentus, kā arī konsultēties dzīvokļu piešķiršanas un Administratīvās komisijas kompetencē esošajos jautājumos var Alūksnes Kultūras centra Koru zālē.

 Pašvaldības Plānošanas un attīstības un Īpašumu nodaļas atrodas Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74. Līdz ar to konsultācijas par teritorijas plānošanas, īpašumu atsavināšanas, zemes ierīcības un citiem zemes lietu jautājumiem (īpašuma sadalīšana, lietošanas mērķa maiņa, darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana), kā arī koku ciršanas un kopšanas jautājumiem iedzīvotājiem būs saņemamas Jaunās pils 1. stāvā. Uz Jauno pili pārcelsies arī iepirkumu speciālisti.

No 17. janvāra Bāriņtiesas atrašanās vieta būs Alūksnes novada Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8A, 2. stāvā, Būvvaldes atrašanās vieta – Sabiedrības centra 1. stāvā.

Pašvaldības Grāmatvedības nodaļa, kā arī Finanšu nodaļas vadītāja un ekonomiste strādā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas telpās. Juridiskā nodaļa pārcēlusies uz SEB bankas ēku, savukārt Izglītības pārvalde, kā arī Valsts valodas centrs – uz Alūksnes novada vidusskolu.

Informējam, ka deputātu pieņemšanas turpmāk notiks Uzvaras ielā 1, 2. stāva sēžu zālē, ja vien deputāts par iedzīvotāju pieņemšanas vietu nebūs norādījis citu adresi. Alūksnes novada pašvaldības vadība pašvaldības nolikumā noteiktajos laikos iedzīvotājus pieņems savās darba vietās Alūksnes Kultūras centrā. Informācija par pašvaldības vadības un deputātu pieņemšanas laikiem ir pieejama www.aluksne.lv, pagastu pārvaldēs un tiek publicēta pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis”.

Jau aizvadītā gada oktobrī no ēkas Dārza ielā 11 uz ēku Uzvaras ielā 1 pārcēlās vairākas pašvaldības nodaļas, kā arī valsts iestādes, kas nomāja telpas administratīvajā ēkā. Atgādinām, ka Uzvaras ielā 1 atrodas šādas pašvaldības administrācijas nodaļas un speciālisti, kā arī valsts un privātas institūcijas:
1. stāvā – pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (pasu un ID karšu jautājumi), Valsts ieņēmumu dienests un zvērināta advokāta G. Priedīša birojs;
2. stāvā – pašvaldības nodokļu administratori un dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde , Valsts zemes dienests, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Savukārt Alūksnes novada vidusskolas telpās Kanaviņu ielā 14 atrodas Pašvaldības policija.

Būvdarbi pašvaldības administratīvajā ēkā un tai piegulošajā teritorijā notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā” ietvaros, un tie paredz veicināt ēkas energoefektivitāti, uzlabot tās vizuālo izskatu, kā arī pārbūvēt apkārtējo teritoriju.

 

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste