Ozolu ielā sākta laivu nolaišanas vietas uzlabošana

 Ozolu ielā, pie Alūksnes ezera, uzsākti laivu nolaišanas vietas uzlabošanas darbi.

 Veicamajos darbos ietilpst laipas un laivu nolaišanas platformas izbūve, piebraucamā ceļa uzlabošana un pastiprināšana, kā arī piegulošās teritorijas labiekārtošana ezera piekrastes zonā. Darbi tiek veikti ar mērķi nodrošināt Alūksnes ezera vides pieejamību tā apmeklētājiem un uzlabot laivu nolaišanas iespējas ezerā. Darbus plānots pabeigt līdz 30. augustam. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, darbus objektā veic SIA “RST Skrūvpāļi” un SIA “SORMA”.

Darbi tiek veikti ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu,
projekta “Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” ietvaros.