Atkritumu māksla un atkritumu audits poligonā “Daibe” - Alūksnes novads

Atkritumu māksla un atkritumu audits poligonā “Daibe”

Pagājušajā nedēļā atkritumu poligonā “Daibe” un Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” atklāja Vides risinājumu institūta un projekta WasteArt partneru veidoto starptautisko izstādi “PROM no acīm, PROM no prāta”. Reizē ar izstādes atklāšanu Vidzemes plānošanas reģions pulcēja Igaunijas un Latvijas skolotājus, lai dalītos ar izglītības iestādēs veiktā atkritumu audita secinājumiem un rezultātiem.

Ņemot vērā Eirobarometra pētījumu datus, kamēr vidēji Eiropā saražoto atkritumu daudzums sarūk, Latvijā un Igaunijā tas palielinās par 3 % katru gadu. Atkritumi pēc to izmešanas neizgaist, tie joprojām krājas milzīgos kalnos un nesadalās vēl gadu simtiem. Lai rosinātu Latvijas un Igaunijas iedzīvotājus pārdomāt savus ikdienas lēmumus un mazināt saražoto atkritumu daudzumu, projekta WasteArt īstenotāji radījuši starptautisku ceļojošu izstādi PROM no acīm, PROM no prāta”, kā arī izstrādājuši atkritumu audita rīku izglītības iestādēm Latvijā un Igaunijā.

IGAUNIJAS UN LATVIJAS SKOLOTĀJI DALĀS PIEREDZĒ

Vidzemes plānošanas reģions projektā “WasteArt” sadarbībā ar nozares ekspertu, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītāju Danielu Trukšānu, ir izstrādājis atkritumu audita rīku, lai palīdzētu sabiedrībai, jo īpaši bērniem un jauniešiem, novērtēt savu radīto atkritumu apjomu un mainīt paradumus.

Šobrīd 14 skolas Latvijā (9 skolas un 5 pirmsskolas) un 11 skolas Igaunijā (8 skolas un 3 pirmsskolas) auditu jau testējušas un īsteno rīcības situācijas uzlabošanai. 

Latvijas un Igaunijas skolu rīcību plānos iezīmējas līdzīgi virzieni, kā, piemēram: izglītošana un skaidrošana (ne tikai bērnu, bet arī skolotāju izglītošana, jo skolotājs vienmēr bērnam būs paraugs); skolas paradumu maiņa (piemēram, komposta ierīkošana vai noteiktu atkritumu kategoriju šķirošanas uzsākšana); kopīgas aktivitātes (skolotāju un skolēnu fokusa grupas, tikšanās ar vecākiem, tematiskie pasākumi, ekskursijas uz atkritumu poligonu). Protams, kā viens no mērķiem ir arī meklēt risinājumus iepakojuma daudzuma samazināšanai (plastmasa, nešķirojams papīrs), jo audita rezultātā tika identificēti dažādu kārumu iepakojumi, sulas un piena paciņas, kā arī iepakoti produkti iestāžu virtuvēs.

Skolotāji diskusijās kā galvenos šķēršļus pārmaiņām minēja skolotāju pārslodzi un nevēlēšanos uzņemties papildu darbus; mūsdienu ēšanas, našķēšanās un iepirkšanās paradumus; steidzīgo dzīvesveidu; atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, jo ne visur tiek nodrošināta atkritumu šķirošana.

Skolotāju darbseminārā “URDĀ” ciemojās arī vieslektore – skolotāja Valērija Karba no Slovēnijas –, kura iepazīstināja ar Vrhnikas Ivana Cankara pamatskolas (Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika) pieredzi vides izglītības jomā un dalījās ar vērtīgiem praktiskiem ieteikumiem. Vrhnikas pašvaldība ir brīnišķīgs piemērs, kur sekmīgi tiek īstenota cieša sadarbība starp pašvaldību, komunālo pakalpojumu sniedzēju, izglītības iestādēm un vietējiem uzņēmējiem, lai sekmētu ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Noslēgumā klātesošie secināja, ka bieži vien nepieciešami nacionāla un pašvaldību līmeņa politiski lēmumi un gatavība pārmaiņām, lai vispār būtu iespējamas pārmaiņas sabiedrības domāšanā un rīcībā.

Atkritumu audita rīks sākotnēji izstrādāts skolām un pirmsskolām, bet, lai veicinātu paradumu pārņemšanu plašākā sabiedrībā, tas pielāgots arī ģimenēm. Audita materiāli ikvienam interesentam pieejami lejupielādei Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

 

IZSTĀDE “PROM no acīm, PROM no prāta”: INSTAGRAM KONKURSS-SPĒLE

Atkritumu poligons “Daibe” ir jau trešā ceļojošās izstādes pieturas vieta. Izstādē centrā “URDA” līdz pat 2020. gada janvāra beigām būs apskatāmi 17 starptautiski atzītu mākslinieku darbi, kas veidoti no atkritumos iegūtiem materiāliem. Izstāde aicina apmeklētājus paraudzīties uz atkritumiem no cita skatu punkta – kā uz materiālu un resursu jaunu produktu un pakalpojumu veidošanai.

Projekta WasteArt pārstāvji uzsver, ka izstādes nonākšana atkritumu poligonā nav nejaušība, lielākā daļa darbu veidoti no materiāliem, kas atrasti tieši “Daibē” un citās SIA “ZAAO” atkritumu nodošanas vietās. Mākslinieki atrada pielietojumu lietām, ko sabiedrība atzinusi par nevajadzīgu un izmetamu. Otrā iespēja dota dažādām elektronikas precēm, saplīsušiem telefonu ekrāniem, koka, metāla un plastmasas atkritumiem.

Konkurss – spēle platformā Instagram

Lai iepazītu izstādē izmantotos materiālus un uzzinātu vairāk par atkritumu problēmu un tās sekām Latvijā un pasaulē, aicinām piedalīties Instagram konkursā. Tajā tiks izlozēti divi uzvarētāji, kas iegūs pārsteiguma balvas no projekta WasteArt partneriem. Konkursā var piedalīties, spēlējot spēli, kas atrodama projekta WasteArt Instagram lapā, zem Instagram stāstu kategorijas “Spēle”. Dalībniekam jāapmeklē izstāde, jāatbild uz 14 jautājumiem un jāgaida uzvarētāju paziņošana.

Izstādes norises laiki: no otrdienas līdz piektdienai, plkst. 8.00–17.00

Izstādi iespējams apmeklēt Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” nodarbību vai izpētes braucienu ietvaros (www.urda.lv/lv).

Lai apmeklētu izstādi, aicinām iepriekš pieteikties: zvanot +371 29433353 (Baiba).

Ieeja bez maksas.

Vairāk par izstādi un projekta aktualitātēm iespējams uzzināt projekta WasteArt Facebook lapāInstagram kontā un YouTube kanālā.

____________________________________________________

Izstāde un atkritumu audits tapuši projekta “Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt) Nr. Est-Lat 65 ietvaros, ko finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Interreg V-A ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un projekta partneri. Izstādē izmantotie atkritumi sagādāti ar Poligona “Daibe”, Swedbank Igaunijā, Latvijas un Igaunijas vietējo kopienu atbalstu.

Latvijā projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions, Vides risinājumu institūts un atkritumu apsaimniekotājs ZAAO. Kā partnerskolas piedalās 14 skolas un pirmsskolas.

Šis raksts atspoguļo tikai tā autoru viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Vairāk informācijas: Maija Rieksta, projekta “WasteArt” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, +371 26099521, maija.rieksta@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojušas:

Māra Sproģe, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, +371 26488091, mara.sproge@vidzeme.lv

Magda Jēgere, Vides risinājumu institūts (Institute for Environmental Solutions), WasteArt komunikācijas speciāliste, magda.jegere@videsinstituts.lv, +371 25676836

Skip to content